Vybrané činnosti podle CZ-NACE pro účely daně z neočekávaných zisků

Vydáno: 3 minuty čtení

Soubor odpovědí ČSÚ na dotazy GFŘ k problematice zatřiďování konkrétních činností dle klasifikace CZ-NACE pro účely daně z neočekávaných zisků. 

Odpovědi ČSÚ na dotazy GFŘ k zatřídění konkrétních činností podle CZ-NACE pro účely daně z neočekávaných zisků.

V tabulce se rozumí:
Velkoobchod - kód 46.71.2 (Velkoobchod s kapalnými palivy a příbuznými výrobky)
Maloobchod - kód 47.30 (Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách)

Pořadí Dotaz GFŘ Odpověď ČSÚ (zatřídění podle CZ-NACE)
1 Prodej PHM cisternou od dodavatele přímo k odběrateli/spotřebiteli (právnické osobě), nakoupené od velkoobchodního dodavatele (distributora)

Možné varianty:

 1. distributor prodává distributorovi
 2. distributor prodává čerpací stanici
 3. distributor prodává výdejní jednotce

Jedná se o velkoobchod s PHM, zatřiďujeme kódem 46.71.2 (Velkoobchod s kapalnými palivy a příbuznými výrobky).

2 Prodej PHM z vlastního skladu pohonných hmot, nakoupených od velkoobchodního dodavatele (distributora) vlastní cisternou ke konečnému odběrateli/spotřebiteli PHM (právnické osobě)

Možné varianty:

 1. Velkoobchod – 46.71.2:
  1. distributor 2 prodává výdejní jednotce
  2. distributor 3 prodává výdejní jednotce (Čerpací stanice je považována za distributora, pokud prodává PHM do nádrží výdejní jednotky (profesního uživatele), a zůstává vlastníkem PHM až do okamžiku plnění do nádrží.)
 2. Maloobchod:
  1. čerpací stanice prodává výdejní jednotce, v případě, že se výdejní jednotka stává majitelem PHM od okamžiku naplnění rozvozové cisterny prostřednictvím technického vybavení čerpací stanice, přes její měřidlo a pistoli výdejního stojanu, a je-li k této PHM vystaven doklad z prodejního systému čerpací stanice
3 Prodej PHM z vlastního skladu pohonných hmot externím přepravcem k odběrateli/spotřebiteli (právnické osobě) Prodejce PHM je zatříděn stejně jako v bodě 2), externí přepravce není vlastníkem PHM (byl by zatříděn v dopravě – sekce H).
4 Prodej PHM z vlastní neveřejné čerpací stanice v areálu odběrateli (právnické osobě) Maloobchod – 47.30
5 Prodej PHM z neveřejné čerpací stanice v areálu odběrateli fyzické osobě za hotové Maloobchod – 47.30
6 Prodej pohonných hmot právnické osobě, provozující vlastní čerpací stanici PHM, v barvách dodavatele PHM (franšíza – SHELL, AVIA, OMV, BENZINA/ORLEN a další…) Velkoobchod - 46.71.2
7 Zprostředkování obchodu s pohonnými hmotami (prodej pohonných hmot na účet/jménem dodavatele s využitím platebních instrumentů (typicky prodej karetními systémy – CCS, AS 24, SHELL CARD, OMV CARD a další a další) Maloobchod – 47.30
8 Zprostředkování obchodu s pohonnými hmotami (prodej pohonných hmot na účet/jménem dodavatele (agentský prodej za provizi z prodaného objemu PHM, fakturace služby, nikoli produktu)
 1. Zprostředkování velkoobchodu - 46.12 (Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s palivy, rudami, kovy a průmyslovými chemikáliemi); jde o prodej na účet/jménem dodavatele
 2. Zprostředkování maloobchodu - 47.30 (Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách)

  

Zdroj: Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2023