Zařazení Ruska mezi nespolupracující jurisdikce

Vydáno: 2 minuty čtení

Rada Evropské unie v únoru 2023 aktualizovala seznam jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti. Nově k nim (vedle dalších 3 zemí) přibyla i Ruská federace. Ruská federace byla zařazena na seznam poté, co bylo zjištěno, že nesplnila svůj závazek řešit škodlivé aspekty zvláštního daňového režimu pro mezinárodní holdingové společnosti.

Z pohledu českých daňových poplatníků to má vliv na české ovládající společnosti, které při aplikaci pravidel zdanění ovládané zahraniční společnosti (tzv. CFC pravidla) zahrnou do svých příjmů všechny příjmy ruské ovládané společnosti. A to bez ohledu na to, zda tato společnost vykonává podstatnou hospodářskou činnost či zda její daňová povinnost v Rusku je vyšší než polovina daně, která by jí byla stanovena z jejích příjmů dle českých právních předpisů.

Tento postup se uplatní u všech ruských ovládaných společností, u nichž konec zdaňovacího období spadá do období zařazení Ruské federace na seznam jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti.

Zařazení Ruské federace na uvedený seznam má dopad i na plnění oznamovací povinnosti o oznamovaných přeshraničních uspořádáních dle zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní1, kdy vzniká povinnost oznamovat tato uspořádání v případě odčitatelných plateb vůči přidružené entitě umístěné v Ruské federaci. Tato povinnost platí pro uspořádání vzniklá od 14. 2. 2023. Obdobné postupy se aplikují i ve vztahu k ostatním jurisdikcím zařazovaným na tento seznam.

Aktualizovaný seznam států zařazených na unijní seznam jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti je zveřejněn ve Finančním zpravodaji 3/2023 a v dokumentu Závěry Rady o revidovaném unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti z 14. 2. 2023.2

 


1 Viz § 14f odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní, článek C odst. 1 písm. b) bod 2 Přílohy č. 3 k tomuto zákonu

2 Viz také odkaz: Daně: na unijní seznam jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti byly zařazeny Britské Panenské ostrovy, Kostarika, Marshallovy ostrovy a Rusko - Consilium (europa.eu)

 

Zdroj: Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2023