Informace GFŘ k uplatňování DPH u nájmu hrobového místa a u poskytování služeb s tím spojených

Vydáno: 1 minuta čtení

Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“) vydává z důvodu změny přístupu k uplatňování daně z přidané hodnoty (dále též „DPH“ nebo „daň“) při poskytování služby nájmu hrobového místa a služeb s tím spojených tuto Informaci. Na základě závěrů v ní učiněných, které vychází z judikaturního vývoje, již není provozování veřejného pohřebiště obcí včetně nájmu hrobového místa a služeb s tím spojených považováno za výkon veřejné správy.

 

Generálním finančním ředitelstvím byla vydána Informace, kterou se od 1. 4. 2023 mění přístup k uplatňování DPH při poskytování služby nájmu hrobového místa a služeb s tím spojených, kdy již není provozování veřejného pohřebiště obcí považováno za výkon veřejné správy. Současně se k tomuto datu ruší:  „Informace o uplatňování DPH u neziskových subjektů ze dne 28. 1. 2005“ a „Informace MF č.j. 18/106 802/2008-181 ze dne 22. 12. 2008 týkající se některých ustanovení novely zákona o DPH č. 302/2008 Sb., s účinností od 1. 1. 2009 ve vztahu k veřejnoprávním subjektům.“

Informace GFŘ k uplatňování DPH u nájmu hrobového místa a u poskytování služeb s tím spojených >>>

Zdroj: Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2023