Důvodová zpráva k zákonu č. 325/1993 Sb., změna zákona o spotřebních daních

Poslanecká sněmovna PČR; Vláda ČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 325/1993 Sb., změna zákona o spotřebních daních
Doc. Ing.
Václav
Klaus
CSc.
Předseda vlády České republiky:
Ing.
Ivan
Kočárník
CSc.
Místopředseda vlády České republiky a ministr financí:
k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, v pozdějším znění, a kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
I. Obecné principy novely
Návrh novely zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, v pozdějším znění, reaguje na nové skutečnosti, které se objevily při praktickém uplatňování zákona o spotřebních daních nebo které vznikly jako důsledek uplatňování novely tohoto zákona (199/1993 Sb.).
Jde především o zdanění vina z vlastní produkce hroznů, o zdanění směsí paliv a maziv s methylesterem řepkového oleje, o postižení možných daňových úniků u syntetické