Mimořádné odpisy hmotného majetku v roce 2022

Vydáno: 10 minut čtení

Zákonem č. 609/2020 Sb. , kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, došlo ke „znovuobnovení“ uplatnění tzv. mimořádných odpisů u hmotného majetku novelizací § 30a zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů (dále jen „ZDP “), a to v určitém časovém omezení pořízení tohoto majetku. Ukážeme si, jak jde tuto kategorii odpisů uplatnit v roce 2022.

Mimořádné odpisy hmotného majetku v roce 2022
Ing.
Ivan
Macháček
 
Vymezení mimořádných odpisů
Na základě upraveného znění § 30a ZDP provedeného zákonem č. 609/2020 Sb. může poplatník u hmotného majetku zařazeného v 1. a 2. odpisové skupině, který je pořízen v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021, využít uplatnění mimořádných odpisů, a to následovně:
hmotný majetek zařazený v 1. odpisové skupině
, pořízený v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021,
může poplatník, který je jeho prvním odpisovatelem, odepsat rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 12 měsíců
;
hmotný majetek zařazený v 2. odpisové skupině,
pořízený v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021,
může poplatník, který je jeho prvním odpisovatelem, odepsat bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 24 měsíců
, přičemž za prvních 12 měsíců může poplatník uplatnit odpisy rovnoměrně až do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrn