Oceňování zásob při jejich pořízení

Vydáno: 33 minut čtení
Oceňování zásob při jejich pořízení
Ing.
Martin
Děrgel
Zásoby patří mezi nejčastěji účtované položky, protože se bez nich neobejde téměř žádná firma. Nejen obchodníci, výrobci všeho možného, stavební a montážní firmy, ale také účetní, právníci a nejrůznější poradci mají tzv. na skladě přinejmenším kancelářské papíry, psací potřeby, náhradní náplně do tiskáren a čisticí prostředky. Obvykle je pořizujeme jednorázovým nákupem za jednu částku, někdy to ale bývá složitější a nabíhají související náklady – otázkou je, které ještě patří do účetního ocenění zásob, a které už ne? V souladu s očekáváním má účetní v tomto směru nejvíce starostí se zásobami pořízenými vlastní činnosti, včetně těch nedokončených před koncem účetního období, přičemž účetní postupy oceňování pořizovaných zásob se týkají rovněž fyzických osob s tzv. daňovou evidencí.
Druh ocenění závisí na způsobu pořízení
Aby bylo možno zásoby účetně zachytit, je nutné je ocenit v Kč. Nelze účtovat stylem: 1 000 kg cukru, 100 párů bot, 10 litrů nafty, 1 kohout apod. Při nadhledu totiž účetní evidují „jen čísla“ ve smyslu cen (hodnot) účtovaných položek, které
a priori
nic nevypovídají o kvalitě, užitné hodnotě, kráse, ekologii, bezpečnosti apod. Vezměte jim údaj o ceně a budou bezradní jako plavci u vypuštěného bazénu. Neúčtují o změnách samotných zásob, ale pouze jejich hodnoty v Kč. Proto pouhá interní přeprava zásob zvýší jejich účetní ocenění, a naopak ho sníží tvorba opravné položky kvůli horší prodejnosti, aniž se jakkoli změní množství či kvalita skladovaných položek. Účetnímu je na rozdíl od skladníka jedno, jestli jde o plyšové medvídky nebo kyanid, zajímá jej pouze cena. Jenže jaká, co ji tvoří? Praktik usoudí, že kupované zásoby by se měly ocenit kupní cenou, jak jsme zvyklí u svých spotřebitelských nákupů. Naproti tomu obchodník by třeba raději sortiment evidoval v cenách pevných nebo prodejních, aby měl snazší přehled o potenciálu skladovaného zboží pořizovaného za často měnící se ceny.
Závazná, obecně platná pravidla (nejen) účetního oceňování zásob stanovuje, v souladu s očekáváním, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“), a to v § 25 odstavcích 1 a 5:
-
Úplatně pořízené zásoby
se oceňují
pořizovací cenou
, kterou se rozumí:
cena, za kterou byl majetek pořízen, a náklady s jeho pořízením související.
-
Zásoby vytvořené vlastní činností
se zpravidla oceňují
vlastními náklady
, jimiž jsou:
přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i přiřaditelné nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo jiné činnosti;
do přímých nákladů se zahrnuje pořizovací cena materiálu a jiných spotřebovaných výkonů a další náklady, které vzniknou v přímé souvislosti s danou výrobou nebo jinou činností.
-
Zásoby nabyté bezúplatně
nebo vytvořené vlastní činností, kdy nelze zjistit vlastní náklady, se oceňují
reprodukční pořizovací cenou
definovanou jako (pozn.: tímto druhem ocenění se ale zabývat nebudeme):
cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.
Než dočtou neúčtující OSVČ s daňovou evidencí, tak by si měly uvědomit, že tato účetní pravidla se zprostředkovaně vztahují i na ně. Dozvědí se to v § 7b odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“):
„… Ostatní majetek (pozn.: mimo odpisovaný hmotný majetek a pohledávky, ‚ostatní‘ jsou i zásoby) se oceňuje pořizovací cenou,31) je-li pořízen úplatně, vlastními náklady,31) je-li pořízen ve vlastní režii, (pozn.: odkaz míří na výše citované účetní definice)…“
Účetní oceněn&iacu