Přechod na digitálně vedené účetnictví v praxi

Vydáno: 12 minut čtení

Digitální účetnictví je v současné době velmi diskutované téma. Jedná se o komplexní vedení účetnictví výhradně v elektronické formě. Úkolem digitálně vedeného účetnictví je usnadnit a zrychlit zachycení veškerých účetních transakcí, které nastaly v průběhu účetního období a současně zajistit maximální automatizaci veškerých účetních prací, které musí účetní jednotka vykonat na konci účetního období tak, aby mohla ve finální fázi sestavit účetní závěrku za příslušné období. Současně musí platit pravidlo, že takto vedené účetnictví musí být v maximálně možné míře vedeno bezpečně takovým způsobem, aby byla eliminována možnost ztráty dat či jejich zneužití třetí osobou. Hlavním cílem tohoto příspěvku je poskytnout praktická doporučení a rady, které mohou vaší účetní jednotce usnadnit samotnou transformaci účetnictví vedeného v papírové podobě do jeho digitální formy.

Přechod na digitálně vedené účetnictví v praxi
Ing.
Josef
Horák,
Ph.D.
 
Výhody spojené s vedením digitálního účetnictví
Účetnictví vedené v elektronické podobě je možné chápat jako nástroj, který by měl zajistit
zvýšení konkurenceschopnosti příslušné účetní jednotky
na trhu prostřednictvím
snížení nákladů
, které je nezbytné vynaložit na zajištění vedení účetnictví a realizaci veškerých účetních prací, které musí účetní jednotka vykonat během celého účetního období. Je možné konstatovat, že při zavedení plné digitalizace dojde ke snížení mzdových nákladů v příslušné účetní jednotce a zároveň i úspoře času, který je nezbytné vynaložit pro realizaci rutinních účetních činností. Uspořený čas tak může být vynaložen na jiné mnohem produktivnější aktivity.
V kontextu digitalizace účetnictví z papírové podoby na jeho elektronickou formu by účetní jednotka měla zároveň zrevidovat veškeré
relevantní
vnitropodnikové procesy takovým způs