Registrace k dani z přidané hodnoty

Vydáno: 18 minut čtení
Registrace k dani z přidané hodnoty
Ing.
Petr
Vondraš,
daňový poradce BDO Czech Republic
Kdy je nutné poslat přihlášku k registraci? Kdy je výhodné být plátce a kdy naopak nikoliv? Lze přestat být plátcem a za jakých podmínek? Jaké má zrušení plátcovství dopady na již uplatněné odpočty? K čemu slouží skupinová registrace? Jaké změny týkající se registrace přináší právě schvalovaná novela zákona o dani z přidané hodnoty? Odpovědi na tyto dotazy najdete v následujícím textu.
Kdy je nutné poslat přihlášku k registraci?
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), rozlišuje povinnou a dobrovolnou registraci. U dobrovolné je podání přihlášky nezbytným předpokladem, aby se osoba povinná k dani vůbec mohla stát plátcem. Zákon o DPH uvádí, že osoba povinná k dani může podat přihlášku k registraci za předpokladu, že uskutečňuje nebo bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet. Toto je v rámci registračního řízení obvykle ze strany správce daně požadováno prokázat. Se žádostí o registraci by tak neměla uspět osoba neusazená v tuzemsku, která by žádala o registraci jen z důvodu nárokování odpočtu DPH. K tomu by se osoba se sídlem mimo Českou republiku dostala jako plátce rychleji, než když musí žádat o vrácení daně prostřednictvím žádosti podané přes daňovou správu ve státě svého sídla. Nicméně tento ekonomický důvod není tím, kterým by osoba neusazená v tuzemsku mohla požadav