Mezinárodní výměna informací pohledem správce daně Směrnice Rady 2018/822/EU (DAC VI)

Vydáno: 16 minut čtení

Cílem směrnice DAC VI je zpřístupnění informací daňovým orgánům EU o používaných přeshraničních daňově-optimalizačních schématech s rizikovým prvkem z hlediska obcházení daných daňových povinností. Směrnice zavádí automatickou výměnu, tzv. výměnu informací oznamovaných zprostředkovateli přeshraničních uspořádání. Oznamovací povinnost se týká přeshraničních uspořádání, která mohou být nástrojem agresivního daňového plánování.

Mezinárodní výměna informací pohledem správce daně Směrnice Rady 2018/822/EU (DAC VI)
Ing.
Jaroslav
Dombrowski,
Gabriela
Buchtová
Pro členské státy EU je čím dál tím těžší chránit své vnitrostátní základy daně před jejím narušením. Ze zkušeností získaných při výkonu svých pravomocí daňové orgány vnímají to, že dochází k snížení daňových příjmů, což jim následně brání i v uplatňování daňových politik příznivých pro jejich růst. Agresivní daňové plánování1) velkých nadnárodních společností má také negativní dopad na celkovou morálku daňových poplatníků. Informace, které se dostávají na veřejnost prostřednictvím sdělovacích prostředků, mohou podněcovat i ostatní daňové poplatníky, aby přestali plnit své vlastní daňové povinnosti. Struktury daňového plánování procházejí vývojem, jsou propracované a v neposlední řadě využívají výhodu ze zvýšeného pohybu kapitálu i osob v rámci vnitřního trhu EU. Jejich činnost zasahuje do různých jurisdikcí a zdanitelné zisky jsou přesouvány do příznivějších daňových režimů a ve svém důsledku snížují celkové daňové povinnosti daňového poplatníka. V návaznosti na tato zjištění je nezbytné, aby daňové orgány členských států EU dostávaly komplexní a důležité informace o potenciálně agresivních daňových uspořádáních. Získané informace jim umožní zasáhnout proti škodlivým daňovým praktikám a případně odstranit mezery přijetím nezbytných právních předpisů nebo důkladným provedením posouzení rizik a daňových auditů. Aby se vyhovělo iniciativám v oblasti transparentnosti daní na úrovni EU, byla směrnice Rady 2011/16/EU 2011/16/EU, ze dne 15. 2. 2011, o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS, v posledních letech několikrát změněna. Proto také došlo k úpravě v pořadí již šestou směrnicí vztahující se k automatické výměně informací, která mění směrnici 2011/16/EU, kterou je směrnice Rady (EU)