Daňový balíček 2023

Vydáno: 18 minut čtení

K 1. 1. 2023 nabyl účinnosti zákon č. 366/2022 Sb. , kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH “), zákon č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů “) a některé další zákony, tzv. daňový balíček 2023 (dále jen „daňový balíček“) přinášející řadu více či méně významných daňových změn. Tento článek shrnuje jednotlivé okruhy změn obsažené v daňovém balíčku.

 

Daňový balíček 2023
Ing.
Pavel
Běhounek
 
Obsah zákona
Daňový balíček je především novelizací (část první) a (část druhá). V rámci novelizace zákona o daních z příjmů byla přijata nad rámec původního vládního návrhu také úprava daně z neočekávaných zisků. Daní z příjmů se týká také novelizace zákona č. , o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále jen „zákon č. 128/2022 Sb.“) – tato je obsahem části osmé daňového balíčku. Důležitou novinkou, kterou přinesl daňový balíček, je nová úprava paušální daně. Na tuto úpravu reagují
změny předpisů upravujících důchodové a zdravotní zabezpečení OSVČ,
vč. odvodu pojistného na důchodové a zdravotní pojištění – tyto změny jsou obsaženy v části třetí až šesté daňového balíčku. Nad rámec změn souvisejících s novou úpravou paušální daně změnil daňový balíček v § 48 odst. 4 zákona 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, lhůtu pro oznamování skutečností souvisejících se zahájením a ukončením vykonávání samostatné výdělečné činnosti – dřívější 8denní termín byl změněn na 15. den po dni, v němž taková skutečnost nastala. Sedmá část daňového balíčku přinesla drobnou změnu (§ 72 odst. 6) – tato změna byla při