Obrat a kontrolní hlášení - hlavní změny v DPH od 1. 1. 2023

Vydáno: 18 minut čtení
Obrat a kontrolní hlášení – hlavní změny v DPH od 1. 1. 2023
Ing.
Petr
Vondraš,
daňový poradce BDO Czech Republic
Novela zákona o dani z přidané hodnoty účinná od nového roku není obsahově bohatá, ale pro osoby povinné k dani i plátce přináší veskrze samá pozitiva. Jedinou výjimkou je zúžení možnosti zdanit prodej zboží na dálku ve státě, odkud zboží odchází. Nicméně toto omezení cílí na relativně úzký okruh plátců.
Změna výše obratu pro registraci
Poprvé od roku 2004, kdy vstoupil v platnost nový zákon o dani z přidané hodnoty, došlo ke zvýšení limitu pro povinnou registraci osob povinných k dani usazených v tuzemsku. Hranice jednoho milionu korun se s účinností od 1. 1. 2023 zvyšuje na dva miliony korun. Pro tuzemské osoby povinné k dani to znamená, že se plátci stanou až poté, kdy jejich obrat za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců překročí hranici dvou milionů korun. Je důležité si uvědomit, že tímto obratem jsou především uskutečněná zdanitelná plnění a plnění osvobozená s nárokem na odpočet. U osob povinných k dani, které se věnují finančním, penzijním a pojišťovacím činnostem, se do obratu započítávají i tato plnění, která jsou osvobozená bez nároku na odpočet. To samé platí pro realitní kanceláře a jiné subjekty, které se zabývají převážně pronájmem a prodejem nemovitých věcí. I u těch se poskytnutá plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet započítávají do obratu.
Při sledování hranice pro překroční obratu 2 milionů