Daňové limity pro nepeněžní a peněžitý příspěvek na stravování v roce 2023

Vydáno: 12 minut čtení

V článku si uvedeme změny v daňových limitech pro rok 2023 pro osvobození stravenkového paušálu od daně z příjmů u zaměstnanců a pro uplatnění stravenky do daňových výdajů u zaměstnavatele. Zákon č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů (dále jen „ZDP “), stanoví dva hodnotové limity pro daňové řešení příspěvku zaměstnavatele na stravování zaměstnanců. Výše obou limitů je shodná: hodnotový limit pro daňově uznatelné výdaje (náklady) zaměstnavatele v případě příspěvku na stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění a hodnotový limit pro osvobození od daně z příjmů ze závislé činnosti v případě peněžitého příspěvku na stravování. Oba hodnotové limity se odvozují od horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5–12 hodin [§ 176 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce (dále jen „zákoník práce “)].

Daňové limity pro nepeněžní a peněžitý příspěvek na stravování v roce 2023
Ing.
Ivan
Macháček
 
Vývoj stravného při tuzemské pracovní cestě trvající 5–12 hodin (2021–2023)
Výše stravného poskytovaného zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5–12 hodin činí v letech 2021 až 2023:
Údaj
2021
1. 1. 2022 – 19. 8. 2022
od 20. 8. 2022
od 1. 1. 2023
Výše stravného
91–108 Kč
99–118 Kč
120–142 Kč
129–153 Kč
Vyhláška MPSV
589/2020
511/2021
237/2022
467/2022
 
Nepeněžní plnění zaměstnavatele – poskytování stravenek
Výše nominální hodnoty stravenky poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci není nijak omezena, vždy záleží na rozhodnutí zaměstnavatele.
Rovněž tak není zákonem stanoveno, za jakou částku z nominální hodnoty s