Daň z přidané hodnoty v účetnictví

Vydáno: 17 minut čtení

Daň z přidané hodnoty se vyskytuje na většině přijatých i vydaných dokladů, přesto se její zaúčtování obvykle „odbývá“ tím, že se jedná o jakousi průběžnou položku, která se vyskytuje pouze na účtu 343. Ano, je to zásadně převažující varianta, kdy z dokladů na uskutečněné zdanitelné plnění plátce daň na výstupu přiznává na straně D účtu 343 a nárok na odpočet z přijatých daňových dokladů uplatňuje na straně MD účtu 343. Existuje však překvapivě mnoho případů, kdy hodnota daně z přidané hodnoty svůj „obvyklý“ účet 343 využít nemůže. Je možné, že jste se s některými v praxi setkali, jiné na vás mohou v budoucnu čekat. V následujících situacích položíme důraz zejména na způsob jejich účetního zachycení.

Daň z přidané hodnoty v účetnictví
Ing.
Ivana
Pilařová
 
Režim přenesení daňové povinnosti
Na rozdíl od „běžného“ režimu DPH, kdy dodavatel na základě daňového dokladu z uskutečněného zdanitelného plnění DPH přiznává na výstupu, v režimu přenesení daňové povinnosti daňovou povinnost přiznává odběratel. Pokud odběratel zároveň splňuje nároky podmínky nároku na odpočet daně na vstupu, účtuje souvztažně jak o daňové povinnosti, tak i o uplatněném nároku na odpočet.
PŘÍKLAD 1
Plátce přijal doklad vystavený v režimu přenesení daňové povinnosti jiným plátcem za opravu zdí a vymalování garážových prostor ve výši 200 000 Kč. Vzhledem k tomu, že garáže využívá ke svému podnikání v dopravě, uplatňuje zároveň nárok na odpočet daně na vstupu.
Účtování u odběratele:
Poř.
Text
Částka v Kč
MD/D
1.
Přijatá faktura
200 000
511/321
DPH v režimu PDP
42 000
343/343
Je však možné, že plátce nehodlá (ačkoliv může) uplatnit nárok na odpočet souběžně se vznikem daňové povinnosti, kterou nelze časově nikam posunout. I tuto situaci účetnictví umí zachytit.
Účtování u odběratele:
Poř.
Text
Částka v Kč
MD/D
1.
Přijatá faktura
200 000
511/321
DPH na výstupu v PDP
42 000
395/343
ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
2.
Uplatnění nároku na odpočet
42 000
343/395
v některém z následujících období
 
Časový posun nároku na odpočet
Vzhledem k tomu, že nárok na odpočet nemusí být nutně uplatněn vždy v období, kdy může být uplatněn nejdříve [§