Daň z mimořádných zisků (tzv. windfall tax)

Vydáno: 15 minut čtení

Tímto příspěvkem bych rád tematicky podrobněji seznámil čtenáře s otázkami týkajícími se daně z mimořádných zisků, tzv. „windfall tax“, nebo jinak řečeno „válečné daně“. Naši pozornost bychom zaměřili na znění zákona a jeho dosavadní dostupné výklady, které by měly napomoci jeho lepšímu chápání a následné praktické aplikaci.

 

Daň z mimořádných zisků (tzv. windfall tax)
Ing.
Petr
Koubovský,
daňový poradce, č. osv. 3891 – Rödl & Partner Tax, k. s.
A je to tady – vláda České republiky se konečně rozhoupala a po vzoru ostatních států Evropy učinila rozhodné kroky k zavedení daně z mimořádných zisků, tzv. windfall tax.
Počátkem září roku 2022 zveřejnila pracovní materiál k této dani, který by měl posloužit k jednání s Národní ekonomickou radou vlády (dále jen „NERV“) a na jehož základě následně Ministerstvo financí zpracovalo konkrétní znění návrhu příslušného zákona. Velmi zjednodušeně se jedná o zdanění mimořádných zisků v energetickém sektoru, bankovnictví a případně ve výrobě a distribuci pohonných hmot.
Předmětem tohoto článku bude bližší analýza a rozbor navrhované a následně i schválené zákonné úpravy s jejími možnými praktickými dopady na jednotlivé daňové poplatníky.
 
Proč vůbec daň z mimořádných zisků zavádět, je to nutné?
Aktuální situace v Evropě není v mnoha ohledech příliš pozitivní. Ruskou agresí na Ukrajině počínaje, přes globální evropskou energetickou krizi až po aktuální prudký nárůst cen nejen energií, ale v zásadě čehokoliv, vč. např. i pohonných hmot. A tak nejen vláda České republiky, ale i vlády ostatních států jsou nuceny vysoké ceny energií kompenzovat a zároveň konsolidovat veřejné rozpočty.
Zavedení daně z neočekávaných zisků je tedy celkem logickým krokem vlády a vyústěním její aktuální potřeby získat na vyplácení mimořádných výdajů spojených zejména s kompenzacemi vysokých cen energií pro občany a firmy dočasné dodatečné příjmy. A právě určité oblasti ekonomiky, konkrétně energetika, bankovnictví či petrolejářství, generují nadměrně vysoké zisky, které je smysluplné přesměrovat na pomoc lidem a firmám s vysokými cenami energií.