Pojištěnci a souběhy v systému veřejného zdravotního pojištění

Vydáno: 15 minut čtení

Oblast zdravotního pojištění se bezprostředně dotýká každého z více než deseti milionů našich občanů, kdy zdravotní pojištění je v ČR podle zákona povinné například: – pro všechny osoby s trvalým pobytem na území ČR (bez ohledu na státní občanství), – pro osoby, jež na území ČR trvalý pobyt nemají, pokud jsou zaměstnány u zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR.

 

Pojištěnci a souběhy v systému veřejného zdravotního pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
Pojištěnec musí být zařazen u zdravotní pojišťovny v některé z těchto čtyř kategorií:
a)
zaměstnanec (v zaměstnání s příjmy ze závislé činnosti s povinností zaměstnavatele platit pojistné a plnit ve zdravotním pojištění další zákonné povinnosti),
b)
osoba samostatně výdělečně činná (s možností činnosti v režimu paušální daně),
c)
osoba, za kterou platí pojistné stát,
d)
osoba bez zdanitelných příjmů.
Jednou z povinností osob účastných veřejného zdravotního pojištění je mj. přispívat pravidelnými platbami do tohoto systému. Od této povinnosti jsou osvobozeny některé skupiny osob, zejména pak pojištěnci, za které platí pojistné stát, avšak pouze tehdy, pokud nevykonávají výdělečnou činnost. Druhou stranou principu fungování systému veřejného zdravotního pojištění je zákonný nárok občana na čerpání plné zdravotní péče na území České republiky na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného pojištěnci bezplatně jeho českou zdravotní pojišťovnou.