Zdravotní pojištění a zaměstnavatelé bez odvodu pojistného

Vydáno: 13 minut čtení

Zaměstnavatel je povinen platit pojistné tehdy, jsou-li zaměstnanci vykonávajícímu pro zaměstnavatele činnost zúčtovány příjmy ze závislé činnosti zdaňované podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů (dále jen „ZDP “), a rovněž v případě, kdy zúčtovaný příjem svojí výší povinnost placení pojistného zakládá. Pokud se osoba nepovažuje ve zdravotním pojištění za zaměstnance dle § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. , pak zaměstnavatel neodvede pojistné.

Zdravotní pojištění a zaměstnavatelé bez odvodu pojistného
Ing.
Antonín
Daněk
Jedná se o:
osobu s příjmy, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny podle § 6 odst. 7 a § 6 odst. 9 ZDP,
žáka nebo studenta, který má pouze příjmy ze závislé činnosti za práci z praktického výcviku,
osobu činnou na základě dohody o provedení práce při příjmu nepřevyšujícím 10 000 Kč,
člena družstva, který není v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonává pro družstvo práci (nebo také funkci), za kterou je jím odměňován a nedosáhl v příslušném kalendářním měsíci započitatelného příjmu 4 000 Kč,
osobu činnou na základě dohody o pracovní činnosti, která nedosáhla v kalendářním měsíci započitatelného příjmu 4 000 Kč,
dobrovolného pracovníka pečovatelské služby, který nedosáhl v kalendářním měsíci započitatelného příjmu 4 000 Kč.