DPH a zdanění příjmů jako daňový rezident Belgie

Vydáno: 9 minut čtení

OSVČ s trvalým pobytem v ČR se přestěhuje za svou ženou a rodinou do Belgie. OSVČ je plátcem DPH a také zaměstnancem české s.r.o. (zaměstnání malého rozsahu, bez odvodů na SP a ZP ). Podniká v oblasti webdesignu, služby poskytuje převážně přes internet, zčásti zajišťuje zprostředkovaně tisk reklamních materiálů. OSVČ se tedy stane daňovým rezidentem Belgie. Nicméně kvůli jazykové bariéře nepředpokládá změnu ve zdrojích příjmů (nyní 95 % plyne od zákazníků v ČR, malé procento zákazníci z jiných členských zemí EU).

1. OSVČ si nepřeje být plátcem DPH v Belgii (protože jeho čeští zákazníci – neplátci by se stali identifikovanou osobou), zároveň by si přála zachovat status plátce daně v ČR. Je toto možné?

2. Jak bude OSVČ danit svoje příjmy pocházející z ČR? Jde tedy o příjmy podle § 7 a § 6. Bude podávat daňové přiznání v ČR a v Belgii také? Nebo nebude příjmy podle § 6 vykazovat v Belgii, protože budou řešeny zaměstnavatelem? (V Belgii vzhledem k nízkým příjmům by OSVČ po uplatnění osobní slevy žádnou daň neodváděla, v ČR ano).

3. OSVČ je nyní sociálně i zdravotně pojištěna v ČR. Protože ale ze zaměstnání malého rozsahu odvody neplatí, zdravotní pojištění bude platit zde, předpokládám. Z hlediska nároku na důchod, jak je toto řešeno? Bude se přihlašovat zde a v ČR se odhlásí? Bude se mu započítávat odpracovaná doba?

4. OSVČ má dále příjmy z pronájmu, které v současné době daní dle § 9, uplatňuje výdaje skutečné (odpisy). Nemovitost je v SJM. Bude moci jeho žena (pracuje pro Evropskou Komisi, příjmy nepodléhají zdanění ani v ČR, ani v Belgii, jsou daněny podle speciálního režimu) podávat daňové přiznání k dani z příjmů z pronájmu podle § 9 stávajícím způsobem i s uplatněním odpisů (do současnosti toto přiznávala OSVČ)?

DPH a zdanění příjmů jako daňový rezident Belgie
Ing.
Martin
Děrgel
Odpověď
Ad 1)
Je potřeba se řídit unijními předpisy Evropské komise, zejména Směrnicí Rady 2006112/ES, o společném systému DPH, která musela být povinně solidárně promítnuta do našeho národního zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění p.p. („ZDPH“).
Neznám belgický zákon o DPH, takže netuším, jaká stanovuje pravidla pro místní registraci k tamní DPH u podnikatelů se sídlem/bydlištěm na jeho území… Nicméně pokud jde tazateli především o to, jestli jeho čeští zákazníci budou muset podstupovat nepříjemné martýrium registrace tzv. identifikované osoby, pak je úplně jedno, jestli tazatel (poskytovatel služby z Belgie) je nebo není registrován k belgické DPH…
Z hlediska jeho českých zákazníků – pochopitelně pouze z řad podnikatelů