Připravované změny v AML oblasti

Vydáno: 13 minut čtení

V rámci AML oblasti v současnosti nabyla účinnosti jedna novela AML zákona, jedna novela AML zákona prochází legislativním procesem, bylo přijato Evropské nařízení, které upravuje AML oblast a vyvolá další nutnou změnu tuzemské AML legislativy. Tento článek si klade za cíl nadcházející změny sumarizovat.

 

Připravované změny v AML oblasti
Mgr.
Ondřej
Poupě,
Ministerstvo financí, oddělení Obecná daňová
legislativa
 
Ochrana oznamovatelů – AML
Dne 1. 8. 2023 nabývá účinnost zákon č. 172/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů (dále jen „změnový zákon“) a jehož částí je i novela zákona č. 253/2008 Sb., zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“). Změnový zákon pak přináší specifické postupy v oblasti AML jak pro vnitřní, tak pro vnější oznamovací systém.1)
V rámci změnového zákona pak dochází zejména k úpravě § 21 odst. 6 AML zákona, který doposud relativně benevolentně upravoval existenci vnitřního oznamovacího systému. Vnitřní oznamovací systém je v rámci AML zákona považován za integrální součást systému v