Možnosti zrušení registrace plátce DPH

Vydáno: 13 minut čtení

Jelikož byl v lednu 2023 zvýšen registrační limit pro povinnou registraci k DPH u českých subjektu z 1 mil. na 2 mil. Kč, může řada plátců ještě uvažovat o zrušení registrace. Důvodem pro zrušení registrace však může být také například skončení dané ekonomické činnosti. Pokud jsou naplněny podmínky, tak zahájí proces zrušení registrace k DPH přímo správce daně z úřední moci. Po skončení plátcovství by neměl daňový subjekt také zapomenout prověřit, zda nemusí u určitých plnění vrátit původně uplatněný nárok na odpočet DPH.

 

Možnosti zrušení registrace plátce DPH
Mgr. Ing.
Alena
Wágner Dugová
Tento článek se zabývá pravidly pro zrušení registrace k DPH a problematika je také vysvětlena na praktických příkladech.
 
Zrušení registrace k DPH
Registrace může být zrušena na žádost plátce (ustanovení § 106b a 106d zákona o DPH), pokud splňuje dané podmínky pro zrušení registrace, anebo může být registrace zrušena z moci úřední (ustanovení § 160 zákona o DPH).
 
Zrušení registrace na žádost plátce 
O zrušení registrace může plátce, který má sídlo v tuzemsku a který není skupinou, požádat, pokud uplynul 1 rok ode dne, kdy se stal plátcem a tento plátce nedosáhl za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců obratu většího než 2 mil. Kč, nebo uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpo