Sazby DPH u revize elektroinstalace

Vydáno: 10 minut čtení

- Revize elektroinstalace – pouze revize – bez materiálu a oprav – sazba DPH vždy 21 %? (bez ohledu, zda se jedná o revizi v rodinném, bytovém domě nebo např. v průmyslovém objektu). - Revize elektroinstalace a současně provedena případná oprava elektroinstalace včetně dodávky materiálu (menšího nebo i většího charakteru). Na faktuře by bylo uvedeno provedení revize elektroinstalace včetně montážních prací. - pokud je odběratel plátcem DPH lze vystavit celkovou fakturu na přenesenou daňovou povinnost nebo je nutné vystavit zvlášť fakturu na revizi (DPH 21 %) a zvlášť na opravu (přenesená daňová povinnost)? - pokud odběratel není plátcem DPH a revize by byla provedena v rodinném domě – tak u revize by byla sazba DPH 21 % a u opravy 15 % DPH nebo celé lze zdanit 15 % DPH?

Sazby DPH u revize elektroinstalace
Ing.
Martin
Děrgel
Odpověď
Je to ve skutečnosti ještě zamotanější, protože je třeba se popasovat s nedefinovaným, avšak reálně platným daňovým institutem hlavní
versus
vedlejší plnění. Dále se v praxi moc nectí, že tazateli evidentně známý režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku na příjemce plnění je obecně podmíněn nejen tím, že obě strany jsou plátci DPH, ale také tím, že příjemce v daném kontraktu vystupuje jako tzv. osoba povinná k dani. Což nemusí být splněno např. u elektro-montážní zakázky v horské chatě patřící sice firmě s.r.o., a.s., které ale neslouží pro ekonomickou (stručně podnikatelskou) činnost, ale k rekreaci zaměstnanců. Pro úplnost dodejme, že se omezíme pouze na teritorium Česka, jelikož se v případě tzv. služeb vztahujících se k nemovité věci – kam obecně elektro-práce v nemovitostech obvykle patří – je místo plnění, a tedy i jediného možného zdanění vázáno na fyzické umístění předmětné nemovité věci.
Začneme sazbou DPH.
Protože předmětem dotazu jsou obecně jen služby – ať už coby jediné plnění, nebo nepochybně půjde o dominantní (hlavní) plnění vůči doprovodnému dodání zboží, takže jako celek dle hlavního plnění i tak půjde o