Konsolidační balíček v praxi aneb konkrétní příklady změny zdanění

Vydáno: 13 minut čtení

Konsolidační balíček je daňové téma posledních měsíců, které rezonuje veřejností. Na jedné straně je zřejmá potřeba snížit státní deficit, na druhou stranu jsou některé změny více politické než ekonomické. Jedná se například o zavedení maximálního limitu odpisu a nároku na odpočet při pořízení automobilu. Další, již méně probíranou tendencí, je zcela zřejmá snaha o zavedení progresivního zdanění, které není na první pohled tolik zjevné, a hlavně se neřeší mediálně tolik, jako jiné viditelné změny. Tendence progresivního zdanění je vidět především v návrhu, kdy by měli poplatníci aplikovat 23% sazbu daně v případě, kdy jejich celkový roční příjem překročí 36násobek průměrné měsíční mzdy. Problematické u tohoto zdanění je především to, že u něj neexistují prakticky žádné výjimky. Dále je také od roku 2021 zaveden 10letý časový test na osvobození prodeje nemovitostí – pokud tedy poplatník nesplní osvobození, mohl by být i takový prodej nemovitosti zatížen prakticky čtvrtinovým zdaněním.

Konsolidační balíček v praxi aneb konkrétní příklady změny zdanění
Ing.
Michal
Dvořák
Nezapomínejme také na to, že v posledních letech se ČR potýká s vysokou inflací v porovnání s ostatními evropskými státy, pokud tedy vezmeme příklad prodeje nemovitosti, tak jestliže za rok vzroste hodnota nemovitosti o 15 %, ale inflace byla taktéž 15 %, při prodeji nedochází k žádnému reálnému obohacení, protože si poplatník může pořídit to samé zboží či služby jako před rokem, zároveň však musí odvést daň z 15% obohacení při prodeji. V případě, kdy se bude jednat u některých poplatníků o čtvrtinu z příjmu, jedná se o poměrně vysoký zásah do fungování ekonomiky.
Níže jsou uvedeny ty nejzásadnější a nejvíce probírané změny, na které by se měli všichni poplatníci připravit. Změn je v konsolidačním balíčku nespočet, ty nejpodstatnější se týkají především DPH a daně z příjmů, změny se však dotýkají i daně z nemovitostí anebo například spotřebních daní.
 
Auta a daňová uznatelnost do 2 000 000 Kč
Jednou z mnoha diskutovanýc