Změny zákona o spotřebních daních vyvolané konsolidačním balíčkem

Vydáno: 25 minut čtení

Příspěvek je zaměřen na shrnutí novinek, které přináší zákon č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů (dále jen „konsolidační balíček“), v oblasti aplikace spotřebních daní. Upozorňuje na změny v oblasti daňového zvýhodnění u minerálních olejů a především komentuje mediálně avizované zvýšení sazeb spotřební daně u lihu a tabákových výrobků, a to včetně nových, neharmonizovaných výrobků více či méně souvisejících s tabákovými výrobky.

 

Změny zákona o spotřebních daních vyvolané konsolidačním balíčkem
Ing.
Ivo
Šulc
daňový poradce
 
1. MINERÁLNÍ OLEJE
 
1.1 Letecké pohonné hmoty – omezení osvobození od daně
Dotčené ustanovení: § 49 odst. 4 zákona o spotřebních daních (po zrušení odst. 3 a 4)
Konsolidačním balíčkem dochází ke
zrušení daňového zvýhodnění leteckých pohonných hmot
(dále jen „letecké PHM“)
ve formě osvobození od harmonizované spotřební daně
. Konkrétně je toto zrušení vázáno výhradně na letecké PHM využité v rámci vnitrostátní letecké činnosti.
Osvobození od harmonizované spotřební daně u leteckých PHM se od roku 2024 týká jen jejich použití u „přeshraničních“ letů
. Místo odletu či příletu musí být mimo daňové území České republiky. Pokud byly letecké PHM pořízeny s daňovým zvýhodněním ve formě jejich osvobození od harmonizované spotřební daně do konce roku 2023 a do konce tohoto roku nebyly spotřebovány (využity), pak je nutné v roce 2024 a násl. letech
sledovat jejich skutečné využití
(použití). Pokud budou tyto osvobozené letecké PHM od harmonizované spotřební daně použity pro vnitrostátní lety, budou použity již pro jiný účel, než na který se osvobození od daně vztahuje.
Okamžikem jejich použití vznikne povinnost spotřební daň přiznat a zaplatit
[ustanovení § 9 odst. 3 písm. b) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (dále jen „zákon o spotřebních daních“)]. Okamžikem použití leteckých PHM se pak rozumí den, kdy dochází k faktické spotřebě leteckých PHM při vykonání letu na daňovém území České republiky. Osoba, která pořídila původně osvobozené letecké PHM od harmonizované spotřební daně a tyto pak použila k neosvobozeným účelům, se stává plátcem spotřební daně podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) bod 1. zákona o spotřebních daních.
 
1.2 Zrušení daňového zvýhodnění ve formě vrácení spotřební daně osobám užívajícím minerální oleje v mineralogických postupech a metalurgických procesech
Dotčená ustanovení: § 55 a § 49 odst. 1, 3 a 4, resp. § 56 zákona o spotřebních daních
Přechodná ustanovení: body 4 a 5
Toto dosavadní