Daň z nemovitých věcí aneb na co dát pozor při plnění povinností na rok 2024

Vydáno: 10 minut čtení

Cílem tohoto příspěvku je seznámit čtenáře s novinkami a zároveň i případnými problematickými oblastmi daně z nemovitých věcí, a to zejména s ohledem na plnění povinností daňových poplatníků na zdaňovací období roku 2024. Problematika daně z nemovitých věcí se dle mého názoru celkem neprávem držela dlouho na okraji zájmu daňových poplatníků a vlastně i daňových poradců. Tomu by však díky aktuálním legislativním změnám mohl být konec. Již jen pouhé zvýšení sazeb u jednotlivých pozemků a zdanitelných staveb o minimálně 1,8násobek může celkem zásadním způsobem ovlivnit rozpočty vlastníků těchto nemovitostí. V zásadě je pak jedno, zdali se jedná o developerskou společnost či výrobní závod, neboť správný hospodář se vždy bude snažit toto nové daňové zatížení promítnout do cen svých výrobků či poskytovaných služeb. Navýšení daňových sazeb nepotěší ani samotné občany, neboť tito budou vyšší daň muset strpět ke své tíži. Rád bych touto cestou své čtenáře seznámil jak s plánovanými novinkami, tak se základními pravidly této daně a v neposlední řadě se pokusím nastínit i nějaké prostory možné daňové optimalizace, samozřejmě v rámci zákonných mezí.

 

Daň z nemovitých věcí aneb na co dát pozor při plnění povinností na rok 2024
Ing.
Petr
Koubovský,
daňový poradce, č. osv. 3891 – Rödl & Partner Tax, k. s., vedoucí sekce majetkových daní při KDP ČR
 
Co nového přináší konsolidační vlastníkům nemovitostí?
 
Lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí
Jednou z neustále opomíjených povinností u daňových subjektů – vlastníků nemovitostí je dodržení lhůty pro podání samotného přiznání k dani z nemovitých věcí, na jehož základě je daň z nemovitých věcí stanovena a vyměřena. Standardně je lhůta pro podání daňového přiznání k dani stanovena na
poslední den měsíce ledna daného kalendářního roku
(zdaňovacího období). Bohužel si tuto skutečnost mnozí neuvědomují vůbec nebo včas, resp. ji zaměňují se lhůtou pro úhradu daň z nemovitých věcí, kterou je