Změny ve mzdové oblasti od 1. 1. 2024

Vydáno: 21 minut čtení

Tento tradiční lednový příspěvek obsahuje stručný popis změn, ke kterým došlo od 1. 1. 2024 oproti roku 2023 v oblasti mezd a platů, co se týká jejich zdanění, ale také pojistného, pracovního práva, důchodů a souvisejících oblastí. Nepůjde o vyčerpávající souhrn všech změn dotýkajících se těchto oblastí, ale spíše o výběr těch změn, které by mohly mít dopad i na práci finančních účetních, či by finanční účetní mohli z nějakého důvodu zajímat.

 

Změny ve mzdové oblasti od 1. 1. 2024
Ing.
Miroslav
Bulla
Od 1. 1. 2024 došlo ke změnám plynoucím především z tzv. konsolidačního balíčku, tj. zákona č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů. Již v průběhu roku 2023 byl novelizován zákoník práce, přičemž některá ustanovení nabyla účinnosti až 1. 1. 2024, a došlo i k dalším legislativním změnám. Dále došlo ke změnám, které mají charakter každoročních valorizačních úprav různých sazeb a parametrů, a to v oblasti náhrad mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a dávek nemocenského pojištění, pojistného na zdravotní pojištění, pojistného na sociální zabezpečení, důchodového pojištění, cestovních náhrad, srážek z mezd, podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci atd.
 
ZMĚNY V OBLASTI PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
V oblasti pracovního práva došlo od 1. 1. 2024 především ke zvýšení
minimální a zaručené mzdy.
Nařízením vlády č. 396/2023 Sb. došlo k úpravě nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.
Od 1. 1. 2024 se zvýšila základní sazba
minimální měsíční mzdy
na 18 900 Kč (do 31. 12. 2023 to bylo 17 300 Kč) a základní sazba
minimální hodinové mzdy
na 112,50 Kč (do 31. 12. 2023 činila 103,80 Kč).
Stejně jako před rokem se zvýší nejnižší a nejvyšší úroveň zaručené mzdy (18 900 Kč, resp. 37 800 Kč). Kromě toho stoupne také zaručená mzda pro 2. a 3. skupinu prací. Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro 4. až 7. skupinu prací se ani v roce 2024 nezvyšují. Nejnižší úrovně zaručené mzdy jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin:
Skupina prací
Nejnižší úroveň zaručené mzdy
v Kč za hodinu
v Kč za měsíc
2023
od 1. 1. 2024
2023
od 1. 1. 2024
1.
103,80
112,50
17 300
18 900
2.
106,50
116,10
17 900
19 500
3.

Související dokumenty

Aktuality

Konsolidační balíček vyšel pod č. 349/2023 Sb.
Přehledně: Které změny přinese rok 2024 nejen pro občany

Články

Konsolidační balíček zaměřený na benefity

Zákony

99/1963 Sb., občanský soudní řád
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 281/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
290/2023 Sb. o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. září 2023
Zákon č. 313/2023 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2024
Zákon č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů
366/2023 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2023 pro účely zákona o zaměstnanosti

Expertní odpovědi

Zaměstnanecké benefity - změny od roku 2024

Nařízení vlády

567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
396/2023 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky

Vyhláška č. 341/2023 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2024
Vyhláška č. 398/2023 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2024