Důchody a zdravotní pojištění

Vydáno: 13 minut čtení

Přiznání důchodu pojištěnci má ve zdravotním pojištění velký význam, protože přímo ovlivňuje platbu pojistného státem té zdravotní pojišťovně, u které je osoba pojištěna, a rovněž i výši vyměřovacího základu zaměstnance, resp. osoby samostatně výdělečně činné. To znamená, že tyto osoby jednak mají z titulu přiznání důchodu vyřešen ve zdravotním pojištění svůj pojistný vztah (přičemž v daném kalendářním měsíci postačí evidence v této „státní kategorii“ i jen po část tohoto měsíce), jednak nemusejí přispívat žádnými platbami do tohoto systému. Jinak je tomu v případech, kdy jsou poživatelé důchodu zaměstnáni nebo podnikají jako OSVČ.

Důchody a zdravotní pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
Jestliže tyto osoby vykonávají výdělečnou činnost, pak pojistné platí:
zaměstnavatel za zaměstnanou osobu (a za sebe)
poživatel důchodu jako OSVČ – samoplátce
v obou případech se zvýhodněním, že jak pro zaměstnance (a zaměstnavatele), tak pro OSVČ neplatí z hlediska placení pojistného povinné minimum.
Takže pokud by byl poživatel důchodu ještě zaměstnancem a osobou samostatně výdělečně činnou, pak by mohla zdravotní pojišťovna obdržet za tuto osobu každý měsíc až tři platby (od státu, od zaměstnavatele a zálohu na pojistné od OSVČ).
 
Poživatelé důchodu
Podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, se z důchodového pojištění poskytují důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí. U starobního důchodu rozlišujeme důchod:
řádný, přiznávaný nejdříve od dovršení důchodového věku a
předčasný, přiznávaný před dovršením důchodového věku.
U těchto dvou důchodů platí rozdílná