Změny ve zdanění manažerského vozidla v roce 2024

Vydáno: 22 minut čtení

Daňové řešení bezplatného poskytnutí silničního motorového vozidla zaměstnavatelem jeho zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely (zjednodušeně „manažerské vozidlo“) vyplývá u zaměstnance ze znění § 6 odst. 6 zákona o daních z příjmů (ZDP ) a u zaměstnavatele ze znění § 24 odst. 2 ZDP a dále z pokynu GFŘ č. D-59. K určitým zpřesněním daňového řešení došlo s účinností od 1. 1. 2024 na základě novely zákona o daních z příjmů , obsažené v zákonu č. 349/2023 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů.

Změny ve zdanění manažerského vozidla v roce 2024
Ing.
Ivan
Macháček
 
Základní principy poskytnutí manažerského vozidla
V zákoníku práce č. 262/2006 Sb. (dále jen ZP) nenalezneme konkrétní ustanovení týkající se manažerského vozidla. Pouze v § 301 písm. d) ZP se uvádí, že zaměstnanci jsou povinni řádně hospodařit s prostředky svěřenými jím zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele.
Pro vlastní užívání služebního vozidla zaměstnancem (s využitím i pro jeho soukromé účely)
je účelné, aby zaměstnavatel ve vnitřním předpise stanovil zásadní pravidla užívání služebního vozidla a současně aby zaměstnavatel uzavřel se zaměstnancem dohodu o užívání bezplatně poskytnutého silničního motorového vozidla pro služební i soukromé účely
, ve které jsou stanoveny práva a povinnosti zaměstnance v souvislosti s konkrétním svěřeným motorovým vozidlem. Ve vnitřním předpise by měla být mimo jiné stanovena i metoda výpočtu poměrné úhrady pohonných hmot zaměstnancem související s ujetými kilometry pro soukromé účely.
K základním principům bezplatného poskytnutí silničního motorového vozidla zaměstnavatelem pro služební i soukromé účely zaměstnance patří:
služební vozidlo může zaměstnanci poskytnout pro soukromé účely každý zaměstnavatel, ať se jedná o právnickou osobu, nebo o fyzickou osobu – podnikatele,
poskytnout lze jakékoliv silniční motorové vozidlo – osobní automobil, dodávkový automobil, nákladní automobil; k používání silničního motorového vozidla pro služební i soukromé účely může zaměstnavatel poskytnout jak vozidlo zahrnuté v obchodním majetku, tak vozidlo pořízené zaměstnavatelem formou nájmu dopravního prostředku (operativního leasingu) nebo pořízené v rámci finančního leasingu,
bezplatné používání poskytnutého služebního vozidla pro soukromé účely nemá charakter smlouvy o výpůjčce dle § 2193 až 2200 občanského zákoníku (č. 89/2002 Sb., dále jenObčZ) a s ohledem na bezplatnost poskytnutí vozidla nemá ani charakter nájmu dopravního prostředku dle § 2321 až 2325 ObčZ,