Místo plnění u streamování digitálního obsahu

Vydáno: 2 minuty čtení

Soudní dvůr je nejvyšší instancí opravňující vykládat evropské směrnice k dani z přidané hodnoty, z nichž vychází národní legislativa. Podívejme se na určení místa plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy, zejména služeb spočívajících v oprávnění ke vstupu na akce. Soudní dvůr byl konfrontován s otázkou, zda služby poskytované formou videochatu v reálném čase spadají pod tento způsob určení místa plnění.