Držba zahraničních akcií fyzickou osobou - jak zdanit vyplacenou dividendu

Vydáno: 16 minut čtení

Investor, který umisťuje své přebytečné peníze na finanční trh, očekává jejich zhodnocení. Toho může dosáhnout tím, že se mu podaří prodat za víc, než za kolik pořídil, nebo zvolí takový finanční nástroj, který mu bude generovat zisk při jeho držbě. Zvolí-li jako finanční nástroj akcie, může očekávat v některých případech stálý příjem v podobě dividendy (podílu na zisku akciové společnosti), kterou prostřednictvím držené akcie částečně vlastní. Vzhledem k tomu, že se jedná o nárůst majetku, podléhá tento příjem zdanění. V následujícím textu se budu zabývat tím, co všechno je potřeba zohlednit při zdaňování:

Držba zahraničních akcií fyzickou osobou – jak zdanit vyplacenou dividendu
Ing.
Miloš
Longin
Poznámka:
Níže uvedený text je vyjádřením soukromého názoru autora, který se nemusí shodovat s právním názorem finanční správy, a tedy nemůže založit nebo změnit případnou správní praxi v dané oblasti.
co je to dividenda,
určení rezidentství investora,
obchodní majetek,
zdanění dividendy,
dividenda tuzemská a zahraniční,
smlouvy o zamezení dvojího zdanění,
metody zamezení dvojího zdanění,
vyloučení dvojího zdanění u nesmluvního státu,
kdy není povinnost podat daňové přiznání,
jak vyplnit daňové přiznání,
formulář W-8BEN.