Obchodování na burze, danění a osvobození od daně

Vydáno: 19 minut čtení

Obchodování na burze je v současné době poměrně jednoduché. Drobný investor (předpokládejme, že se jedná o fyzickou osobu, rezidenta České republiky, nepodnikatele) 1) k tomu potřebuje počítač (nebo chytrý mobilní telefon), do kterého stáhne tzv. obchodní platformu, což je aplikace, která zobrazuje aktuální kurzy a grafy obchodovaných finančních nástrojů. Tento drobný investor by zároveň měl mít alespoň minimální znalosti o tom, jak finanční trh funguje, jaké možnosti investování má, jaká rizika mohou nastat a jakým způsobem se případně daní zisk z realizovaných obchodů. Prostřednictvím obchodní platformy pak umisťuje své obchodní příkazy, které jsou dále poslány na trh, kde dochází k zobchodování, pokud se nabídka s poptávkou bude shodovat.

Obchodování na burze, danění a osvobození od daně
Ing.
Miloš
Longin
Poznámka:
Níže uvedený text je vyjádřením soukromého názoru autora, který se nemusí shodovat s právním názorem Finanční správy ČR, a tedy nemůže založit nebo změnit případnou správní praxi v dané oblasti.
 
Co je to burza
Burza je právnická osoba oprávněná k obchodování s různými druhy cenných papírů, finančních derivátů, komodit a dalších finančních nástrojů. V prvopočátku to byla budova, kam přicházeli obchodníci a obchodovali tváří v tvář s jinými obchodníky a uplatňovali své objednávky na nákup a prodej. V důsledku nových technologií se však většina burz posunula směrem k elektronickému obchodování, což nyní pomáhá obchodníkům včetně drobných investorů získat lepší přístup na mezinárodní trhy.
V současné době na světě existují především dva druhy burz, a to podle formálního předmětu obchodů:
se standardními cennými papíry, kde se obchodují především akcie, dluhopisy;
s tzv.
futures
kontrakty2), které mohou, ale nemusí být cennými papíry.
Především komodity (zejména plodiny) se ještě i dnes mohou někde obchodovat tzv. na parketu, kde si makléři své požadavky stále signalizují pomocí rukou a prstů, což je forma rychlého vyjednávání podmínek kontraktu.
Největší burzou na světě je Newyorská burza cenných papírů (New York Stock Exchange, vznikla v roce 1792). Druhou největší burzou na světě, založenou roku 1585, je burza frankfurtská – Frankfurter Wertpapierbörse (FWB). Patří do skupiny Deutsche Börse AG, která sdružuje 18 převážně evropských burz. Obchoduje se zde s akciemi, dluhopisy, podílovými listy a finančními deriváty. Třetí je Tokijská burza (Tokyo Stock Exchange, vznikla v roce 1949), dále existuje elektronický burzovní trh NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations, vznikl v roce 1971). V České republice působí Burza cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a. s., obě založené v roce 1993.
 
S čím se na burze obchoduje
Nejčastěji obchodovanými finančními nástroji na burzách jsou cenné papíry (akcie, dluhopisy) a finanční deriváty.