Novinky a změny v právních předpisech

Vydáno: 3 minuty čtení
Novinky a změny v právních předpisech
Změna vyhlášky o rozpočtové skladbě
Vyhláška č. 463/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, vyšla v částce č. 186/2016 Sb., rozeslané 30. 12., s účinností od 1. 1. 2017.
Zákon č.