Poslední novinky v legislativě

Vydáno: 18 minut čtení

V následujícím příspěvku bychom se blíže věnovali změnám v právních předpisech, které se mohou týkat praxe neziskových subjektů. Připravili jsme pro Vás přehled změn v daňové oblasti, který volně navazuje na příspěvek , který jsme uveřejnili v časopisu UNES č. 7-8/2020 na s. 3.

Poslední novinky v legislativě
Ing.
Zdeněk
Morávek,
daňový poradce
Rozšíření možnosti žádat o kompenzační
bonus
Pokud to vezmeme popořádku, začněme zákonem č. 331/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů, kterým došlo k další změně zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 159/2020 Sb.“). Tentokrát se možnost žádat o kompenzační
bonus
týká zaměstnanců pracujících na dohody mimo pracovní poměr. Rozšíření možnosti žádat o kompenzační
bonus
cílí na skupinu osob vykonávajících práci na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, u nichž došlo z důvodu mimořádné situace způsobené epidemií koronaviru ke snížení či úplnému výpadku příjmů z této činnosti. Tento výpadek jim přitom nemůže být kompenzován žádným ze série podpůrných opatření. Kompenzačního bonusu pro osoby vykonávající práci na základě dohod o práci konané mimo pracovní poměr tedy mohou využít mimo jiné též osoby, které jsou zároveň osobami samostatně výdělečně činnými (dále jen „OSVČ“) či společníkem s. r. o., avšak nesplňují zákonné podmínky pro výplatu kompenzačního bonusu pro OSVČ a pro společníky s. r. o. Důvodem může být například fakt, že výkon samostatné činnosti OSVČ nebo výkon činnosti společnosti společníka s. r. o. nebyl mimořádnou situací způsobenou šířením koronaviru nijak postižen.
Nárok na tento typ kompenzačního bonusu má osoba, která vykonávala v rozhodném období práci na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a v důsledku toho byla v tomto období alespoň čtyři kalendářní měsíce účastna nemocenského pojištění. Rozhodným obdobím je období od 1. 10. 2019 do 3