Náhrada škody a nemajetkové újmy za pracovní úrazy a nemoci z povolání

Vydáno: 3 minuty čtení

Novela zákoníku práce 1) č. 205/2015 Sb. , jež ruší zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců, vstoupila v účinnost dne 1.10.2015 a přináší řadu změn v oblasti úpravy náhrady újmy za pracovní úrazy a nemoci z povolání. Dosavadní zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců, který byl platný od 1.7.2006, nikdy nenabyl účinnosti a účinná hmotně-právní úprava odškodňování za úrazy a nemoci z povolání byla obsažena pouze v přechodných ustanoveních zákoníku práce . Po dialogu se sociálními partnery se rozhodlo o zrušení zvláštního zákona a o zařazení odpovědnosti zaměstnavatele za úrazy a nemoci z povolání zpět do zákoníku práce , konkrétně do části jedenácté pod označením náhrada škody a nemajetkové újmy.

Legislativní novinky s komentářem
JUDr.
Lucie
Miškovská,
Dmytro
Krasovskyj
Z důvodov&eac