Finanční audit nestátní neziskové organizace - krok za krokem, 1. část

Vydáno: 13 minut čtení

Postupy provádění finančního auditu (dále jen "audit") nestátních neziskových organizací (dále jen "nezisková organizace, organizace či NNO") účtujících podle vyhlášky č. 504/2001 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, se až tak moc neliší od auditu obchodních společností. Jedná se např. o zásady etického chování nebo povinnosti doložit účetní případ účetním dokladem se všemi zákonnými požadavky. Toto by mělo platit u jakéhokoliv auditu bez rozlišení právní formy nebo účelu založení organizace.

Finanční audit nestátní neziskové organizace - krok za krokem - I. část
Ing.
Tatiana
Škerlíková
Ing.
Miroslav
Hálek
1
 
Právní rámec
Než
auditor
začne provádět fyzický audit (nalistuje první stránku účetnictví), měl by se zaměřit na platné i neplatné právní normy upravující všechny neziskové organizace, ale i na právní normy týkající se jednotlivých právních forem organizace.
Právní normy upravující všechny právní formy organizace:
*
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o účetnictví"),
*
vyhláška č. 504/2001 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
*
České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Právní normy týkající se jednotlivých druhů právních forem NNO: