Změny ve zdravotním pojištění

Vydáno: 10 minut čtení

V tomto příspěvku seznamujeme odbornou veřejnost s dalšími změnami, ke kterým v oblasti zdravotního pojištění dochází.

Změny ve zdravotním pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
A) Dopady rekodifikace soukromého práva do zdravotního pojištění - zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb.
Toto zákonné opatření Senátu mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), a některé další zákony, a z pohledu zdravotního pojištění se dotýká především následujících oblastí.
 
Vyměřovací základ zaměstnance
Stanovení vyměřovacího základu zaměstnance je ve zdravotním pojištění navázáno na zdaňování zúčtovaných plnění podle § 6 ZDP. Zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb. v části první, měnící ZDP, textově upravuje mimo jiné