Změna některých zákonů zákonem č. 41/2011 Sb.

Vydáno: 7 minut čtení

Začátkem roku byl přijat zákon č. 41/2011 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry. Tento zákon reaguje na současnou situaci na finančních trzích po vydání Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU č. 2009/111/ES, pokud jde o banky přidružené k ústředním institucím, některé položky kapitálu, angažovanost, režimy dohledu a krizové řízení. Obecným cílem je především posílení finanční stability a ochrany zájmů spotřebitelů, podpora integrace vnitřního trhu bankovních služeb, modernizace obezřetnostních pravidel a posílení spolupráce orgánů dohledu.

Změna některých zákonů zákonem č. 41/2011 Sb.
JUDr.
Jaroslav
Votava
 
Oblast kapitálové přiměřenosti
Pokud jde o oblast kapitálové přiměřenosti jsou vůdčím principem závěry tzv. Baselu II, jehož konečná verze byla publikována Basilejským výborem pro bankovní dohled a jehož koncept byl na úrovni Evropské unie implementován prostřednictvím dvou směrnic, které jsou základními právními předpisy v oblasti bankovnictví a sice Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU č. 2006/48/ES, o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkon