Změny ve stavebním spoření od 1. 1. 2011

Vydáno: 10 minut čtení

Česká republika již v roce 1993 přijala za účelem podpory uspokojení bytových potřeb právní úpravu stavebního spoření, která poměrně významně zatěžuje státní rozpočet. Stát podporuje stavební spoření jednak přímo ve formě státní podpory poskytované podle zákona o stavebním spoření v závislosti na výši příspěvku účastníka stavebního spoření, jednak nepřímo daňovými úlevami stanovenými pro tento produkt zákonem o daních z příjmů. V souvislosti se stabilizací státního rozpočtu od roku 2011 byl v režimu legislativní nouze schválen zákon č. 348/2010 Sb. , kterým se mění zákon o stavebním spoření a zákon o daních z příjmů a který s účinností od 1. 1. 2011 přímou i nepřímou státní podporu stavebního spoření výrazně omezuje.

Změny ve stavebním spoření od 1. 1. 2011
Ing.
Pavel
Běhounek
 
Legislativní proces
Zákon č. 348/2010 Sb. vláda schválila 22. 9. 2010 a spolu s dalšími zákony stabilizujícími státní rozpočet od roku 2011 a jako sněmovní tisk 116 jej navrhla Poslanecké sněmovně ke schválení rovnou v prvém čtení. Prvé čtení proběhlo v Poslanecké sněmovně 26. 10. 2010 s tím, že vládou navržený zkrácený legislativní proces nebyl odsouhlasen a potvrdilo se, že vládní opozice tento návrh nepodpoří. V případě pokračování projednávání zákona ve standardním režimu (navazovalo by druhé a třetí čtení zákona) by zákon byl postoupen do Senátu v době, kdy by o něm rozhodoval Senát ve složení změněném podzimními volbami do Senátu, ve kterém již vládní
koalice
nedisponuje většinou. Z uvedeného důvodu vláda stáhla sněmovní tisk 116 z projednávání a navrhla Parlamentu vyhlásit stav legislativní nouze a v rámci něj projednat i zákon č. 348/2010 Sb. (návrh byl podruhé předložen jako sněmovní tisk 157). Předsedkyně Poslanecké sněmovny stav legislativní nouze vyhlásila a obě komory Parlamentu zákon č.