Zvyšování a snižování základního kapitálu v s. r. o. a a.s., 1. část

Vydáno: 15 minut čtení

Kapitálové společnosti spojují svůj vznik s existencí povinné složky vlastních zdrojů v rozvaze a tou je základní kapitál. Role základního kapitálu se v průběhu let měnila, došlo i ke změnám v minimální výši základního kapitálu. S příchodem rekodifikace práva se role základního kapitálu zejména u společnosti s ručením omezeným velmi oslabila. Nicméně základní kapitál tu stále je a s ním i možnosti jeho následné změny – zvýšení, či snížení. A právě účetními a daňovými souvislostmi těchto operací se zabývá tento článek. V této první části se zaměříme na zvýšení základního kapitálu, v dalším pokračování pak na jeho snížení.

Zvyšování a snižování základního kapitálu v s. r. o. a a.s.
Ing.
Ivana
Pilařová
 
MINIMÁLNÍ VÝŠE ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU
Výklad musí logicky začít minimální výší základního kapitálu u jednotlivých kapitálových společností:
-
A. s. – minimální výše činí 2 000 000 Kč, přičemž na a.s. vzniklé před 31. 12. 2000, jejichž základní
kapitál
nedosahuje k 1. 1. 2014 částku 2 000 000 Kč, se i po 31. 12. 2013 vztahuje přechodné ustanovení v čl. VII bod 18 zákona č. 370/2000 Sb., nemusí tedy doplácet svůj nižší základní
kapitál
na částku 2 000 000 Kč.
-
S. r. o. – nemá stanovenu minimální výši základního kapitálu, je stanovena pouze minimální výše vkladu jednoho společníka, a to ve výši 1 Kč (§ 142 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích – dále jen „ZOK“).
Zvláště v případě s. r. o. lze předpokládat, že počáteční základní
kapitál
při vzniku společnosti společníci stanoví vyšší, minimálně tak vysoký, aby pokryli náklady spojené se vznikem a založením společnosti, případně náklady vzniklé do doby zahájení činnosti a získání finančních prostředků.
 
ZPŮSOBY ZVYŠOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU
Ať již základní
kapitál
dosahuje minimální výše, či je stanoven na vyšší částku, je následně možné a například v případě vstupu nového společníka i nutné, základní
kapitál
zvýšit. Zvýšení základního kapitálu se může uskutečnit pouze na základě platného rozhodnutí valné hromady třemi způsoby, a to:
-
z vnějších zdrojů (tj. vkladem), nebo
-
z vlastních zdrojů (tj. z vybraných složek vlastního kapitálu), nebo
-
kombinací obou způsobů.
 
Zvýšení základního kapitálu z vnějších zdrojů – vkladem
V případě
s. r. o.
se jedná o převzetí vkladové povinnosti ze