Daň silniční a daň z nemovitých věcí - stav před koncem roku

Vydáno: 17 minut čtení

V následujícím příspěvku bychom se zaměřili na informace o novinkách a změnách v oblasti daně silniční a daně z nemovitých věcí, a to zejména v souvislosti s blížícím se termínem pro podání daňového přiznání.

Daň silniční a daň z nemovitých věcí - stav před koncem roku
Ing.
Zdeněk
Morávek
 
DAŇ SILNIČNÍ
Co se týká daně silniční, která je upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je důležité předeslat, že v roce 2015 nebyla přijata žádná novela tohoto zákona. Poslední novela tohoto zákona byla provedena zákonem č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), a další související zákony, jednalo se ale o drobnou novelu, jejíž účinnost nastala k 1.1.2015. V Poslanecké sněmovně je v současné době pouze jeden projednávaný sněmovní tisk, který se týká ZDS, a to sněmovní tisk č. 557, kterým se navrhuje zrušit celý ZDS, a to k 1.1.2016. Návrh podal poslanecký klub ODS s odůvodněním, že cílem je snížit daňové zatížení podnikatelů, kteří využívají motorové vozidlo pro své podnikání. Podle předkladatelů je daň velmi složitá na výběr a představuje neúměrnou administrativní zátěž pro podnikatele. Podle předkladatelů návrhu je vzhledem k nízkému inkasu této daně a vysokým nákladům na správu nejvhodnější tuto daň zcela zrušit.
Vláda k návrhu vyjádřila nesouhlasné stanovisko, v době zpracování tohoto příspěvku by měl být poslanecký tisk projednáván rozpočtovým výborem. Lze samozřejmě důvodně předpokládat, že tento návrh novely ZDS přijat nebude. Jiné změny ZDS projednávány v současně době nejsou.
Žádné nové informace k dani silniční nebyly zveře