Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1.7.2015

Vydáno: 8 minut čtení

Dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti (dále jen „RPDP“) podle § 92f zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH “), se u zboží a služeb uvedených v příloze č. 6 ZDPH uplatňuje na základě prováděcího nařízení vlády č. 361/2014 Sb. Prováděcí nařízení č. 361/2014 Sb. upravuje zejména podmínky, kdy se RPDP použije u vybraného zboží (základ daně převyšující hranici 100 000 Kč) a vybrané zboží definuje. S účinností od 1.7.2015 bylo prováděcí nařízení významným způsobem novelizováno nařízením vlády č. 155/2015 Sb. , především byla rozšířena definice vybraného zboží, pokud jde o obiloviny a technické plodiny včetně olejnatých semen. Dále došlo k formální úpravě definice vybraného zboží, pokud jde o výrobky ze železa či oceli v kódu kombinované nomenklatury 7312 (splétaná lanka atd.).

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1.7.2015
Ing.
Pavel
Běhounek
 
OBILOVINY A TECHNICKÉ PLODINY VČETNĚ OLEJNATÝCH SEMEN
 
Současné, resp. nové, znění nařízení
Do 30.6.2015 byly vybraným zbožím:
„a) obiloviny a technické plodiny, včetně olejnatých semen a cukrové řepy, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1207 50, 1207 91, 1209 10 00 nebo 1212 91,“
Od 1.7.2015 jsou vybraným zbožím:
„a) obiloviny a technické plodiny, včetně olejnatých semen a cukrové řepy, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 10 nebo kapitole 12,“
Zdánlivě se tedy RPDP nově vztahuje na veškeré položky uvedené v kombinované nomenklatuře v kapitolách 10 (obiloviny) a 12 (olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna, semena a plody; průmyslové nebo léčivé rostl