Změny daňového řádu 2014

Vydáno: 26 minut čtení

Říká se, že daně jsou staré jako lidstvo samo a že jsou na světě jen dvě věci jisté - smrt a daně. Dnes platíme daně stejně neradi jako kdykoli v minulosti, a třebaže se v proudu času měnil předmět zdanění - byly i daně z klobouků nebo oken - tak možná největší rozdíl oproti daňové prehistorii spočívá ve správě daní. Dříve by řemeslník sotva uspěl se stížností na výši daně a způsob jejího výběru, berní úředníci a jejich pomahači byli téměř neomezenými pány. Naproti tomu dnes se kdekdo může ohradit proti čemukoli, co po něm požaduje správce daně a nespokojenec se dokonce může obrátit na soud. Za tento výdobytek „daňově spravedlivější“ doby vděčíme především - zákonu č. 280/2009 Sb. , daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“).

Změny daňového řádu 2014
Ing.
Martin
Děrgel
K ČEMU SLOUŽÍ DAŇOVÝ ŘÁD
Daňový systém v Česku, obdobně jako ve většině vyspělých států světa, sestává ze dvou složek:
-
Procesní právo
- upravující proces daňového řízení mezi poplatníky/plátci a správci daně.
-
Hmotné právo
- vymezující předmět, způsob a režim zdanění jednotlivých daní.
Jedná se o zcela běžnou obdobu rozdělení působnosti práva známou z jiných právních oblastí, např.:
-
Občanské právo - občanský zákoník (hmota) a občanský soudní řád (proces).
-
Správní právo - např. stavební zákon (hmota) a správní řád (proces).
-
Trestní právo - trestní zákon (hmota) a trestní řád (proces).
Úkolem procesního daňového práva je definovat, jak má probíhat daňové řízení
mezi daňovými subjekty a správcem daně (zejména finanční úřad). Stanovuje pravidla pro dílčí etapy řízení a postupy, definuje základní pojmy, upravuje pravidla vyměřování, placení a vymáhání daní. Byť jde o právní normu z povahy věci určenou zejména pro správce daně, je dobré vědět, že stanoví i celou řadu povinností a práv pro poplatníky, resp. plátce daně. Takže zde najdeme nejen kde, kdy a jak přiznávat a platit daně, a co nám hrozí, když to zanedbáme, ale také jaké máme možnosti právní obrany před nespravedlnostmi správce daně nebo samotných daní.
 
NOVELY, NOVELY, NOVELY
Daňové předpisy jsou oblíbeným terčem politiků, zájmových skupin a lobbistů, takže jsou často měněny (novelizovány), v čemž jsou rekordmanem daně z příjmů, které vstoupily do 22. roku existence poznamenány již 136. novelou. Naproti tomu je novelizován výrazně méně a do svého 4. roku vstoupil poznamenán „teprve“ čtyřmi novelami. Přičemž poslední dvě nabyly účinnosti (závaznosti) nyní od 1.1.2014. Nejprve si obě tyto novely stručně nastíníme a poté se na ně blíže podíváme v členění podle jednotlivých částí .
 I------------------------------------------------------------------------------I I                  
1. novela DŘ účinná (nejen) od 1.1.2014
I I----------------------------------------------------------I-------------------I I
Zákon č. 458/2011 Sb.,