Vývoj schvalování daňových zákonů pro rok 2013

Vydáno: 5 minut čtení

Dne 7. 11. 2012 Poslanecká sněmovna těsnou většinou poslanců schválila ve třetím čtení tzv. daňový balíček (sněmovní tisk 801), který s účinností od 1. 1. 2013 navrhuje změny v zákoně č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP"), zákoně č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDPH"), ale i v zákoně č. 357/1992 Sb. , o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a dalších. Tento návrh pak byl na schůzi Senátu 5. 12. 2012 zamítnut. K datu uzávěrky aktuálního čísla časopisu (k 5. 12. 2012) tak tento návrh tedy teprve čeká, že bude opětovně projednán Poslaneckou sněmovnou. Letošní vývoj schvalování daňových zákonů pro příští rok je opravdu tristní, a to zejména co se týká otázky sazeb DPH pro příští rok. Hlavním jablkem sváru je daňovým balíčkem navržené zvýšení obou sazeb DPH o jedno procento.

Vývoj schvalování daňových zákonů pro rok 2013
Ing.
Jan
Brantl
Brantl & Partners, s.r.o.
 
NOVELA ZDPH
Stejně tak velká technická novela ZDPH (sněmovní tisk 733) s účinností od 1. 1. 2013, která mimo jiné implementuje novelizovaná ustanovení evropské směrnice a přináší další významné změny zákona, na kterou plátci také potřebují mít dostatečný