Společník a jednatel společnosti s ručením omezeným v roce 2012, 2. část

Vydáno: 14 minut čtení

V minulém čísle časopisu Účetnictví v praxi č. 4/2012 byla věnována pozornost odměňování společníka, resp. jednatele, za činnost pro společnost v režimu závislé činnosti a bylo upozorněno na změnu zákona č. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“), k 1. 1. 2012 ve věci souběhu funkcí (vložení § 66d do ObchZ k 1. 1. 2012). Tento příspěvek seznamuje s dalšími novinkami v ObchZ, které přinesla jeho novela č. 351/2011 Sb. (dále jen novela) a které se týkají společníků, resp. jednatelů, konkrétně se jedná o otázky zápisů údajů do obchodního rejstříku, ukončení funkce jednatele u jednočlenné společnosti, změnu § 196a ObchZ atd.

Společník a jednatel společnosti s ručením omezeným v roce 2012
Ing.
Pavel
Běhounek
 
ZÁPISY DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU
Ve věci
zveřejňovaných údajů z obchodního rejstříku
(veřejně dostupných přes www stránky https://or.justice.cz) již od 1. 1. 2012 není rodné číslo fyzické osoby zveřejňovaným údajem (§ 28 odst. 2 ObchZ) a namísto toho je zveřejňovaným údajem datum narození. Nadále je však zapisováno do vnitřní části informačního systému obchodního rejstříku. Nadále je možné zveřejňovat rodná čísla ve sbírce listin ( jako součásti zakládaných listin) a je tak na společnosti, zda údaje do sbírky listin uloží i s rodnými čísly nebo bez nich.
Novela zrušila
zveřejňování podpisových vzorů statutárních orgánů právnických osob a vedoucích organizačních složek
(§ 38i odst. 2, § 38j odst. 1 ObchZ). Zatímco rodná čísla byla automaticky nahrazena daty narození, již zveřejněné podpisové vzory zůstávají veřejně dostupné až do podání žádosti o jejich odstranění podané dle přechodných ustanovení novely. Žádost o odstranění podpisového vzoru ze sbírky listin se podává u příslušného rejstříkového soudu a podává ji osoba, jejíž podpisový vzor je uložen ve sbírce listin. Může být vhodné rejstříkový soud požádat nejen o odstranění podpisového vzoru, ale i o odstranění podpisů z listin uložených ve sbírce listin. Odstranění podpisových vzorů ze sbírky listin v praxi trvá obvykle týden.
Z praktického hled