Změny ve mzdové oblasti od 1. 1. 2011

Vydáno: 15 minut čtení

Tento příspěvek obsahuje popis změn, ke kterým dochází od 1. 1. 2011 oproti roku 2010 v oblasti mezd a platů, jejich zdanění a odvodů, pracovního práva, důchodů, sociálních dávek a souvisejících oblastí. Nejedná se o vyčerpávající seznam všech změn dotýkajících se této oblasti, ale spíše o výběr těch důležitějších změn, které by mohly mít dopad i na práci finančních účetních či by finanční účetní mohly z nějakého důvodu zajímat.

Změny ve mzdové oblasti od 1. 1. 2011
Ing.
Miroslav
Bulla
Jedná se především o změny vyplývající z tzv. úsporného balíčku zákonů, který prošel legislativním procesem během listopadu 2010. Další z uvedených změn mají charakter každoročních úprav různých sazeb a parametrů (v oblasti náhrad mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a dávek nemocenského pojištění, pojistného na zdravotní pojištění, pojistného na sociální zabezpečení, důchodového pojištění, cestovních náhrad, srážek z mezd atd.).
 
ZMĚNY V OBLASTI ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ
Ze změn v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), se mezd a platů dotýkají především následující změny:
*
Změnou, která se dotkne (bohužel negativně) prakticky všech zaměstnanců je snížení
daňové slevy na poplatníka
o 1 200 Kč ročně (z 24 840 Kč na 23 640 Kč), tj. o 100 Kč měsíčně (z 2 070 Kč na 1 970 Kč). Prakticky každému se tak při jinak konstantní hrubé mzdě sníží čistá mzda o 100 Kč měsíčně. Jde o tzv. povodňovou daň, peníze totiž mají být využity na protipovodňová opatření a odstraňování škod po záplavách. Opatření by mělo platit pouze v roce 2011.
*
Důchodcům, u kterých součet příjmů ze závislé činnosti, podnikání a pronájmu přesáhne ve zdaňovacím období částku 840 000 Kč, se bude
zdaňovat celý jejich důchod.
Do příjmů podle § 6 ZDP se přitom pro tyto účely nezahrnují příjmy od daně osvobozené, ani příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Na tyto důchodce se pak nebude vztahovat osvobození od zdanění u důchodů a penzí do výše 36násobku minimální mzdy (288 000 Kč) podle