Účetní novinky roku 2014

Vydáno: 20 minut čtení

Účetní, co se profese týká, nepatří mezi příznivce novinek a kreativity, raději mají rutinu a stabilitu. Ovšem s účinností od 1.1.2014 došlo k zásadním změnám soukromého práva, kterým vévodil nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích . Což si vyžádalo navazující novelizaci řady zákonů a vyhlášek práva soukromého i veřejného, včetně účetních předpisů.

Účetní novinky roku 2014
Ing.
Martin
Děrgel
V příspěvku si projdeme nejdůležitější účetní novinky, zajímající hlavně podnikatele, a to:
-
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“); a
-
vyhlášky č. 500/2002 Sb.
, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „vyhláška“).
Základní účetní předpis vstoupil do 23. roku existence poznamenán již 29. novelou nabývající účinnosti 1.1.2014.
Zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb.
, o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů (dále jen „zákonné opatření Senátu“), mění 40 zákonů, přičemž zákona o účetnictví se týká 38 bodů. Podle přechodného ustanovení
se použije poprvé v účetním období započatém ode dne 1.1.2014.
Dodejme, že na svůj den „D“ čeká již další schválená drobná novela zákona o účetnictví, která bude účinná 1.1.2015, ale zřejmě až o rok či dva později. Jedná se o
zákon č. 458/2011 Sb.
, o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů. Mění 72 zákonů a zákona o účetnictví se týká 1 bod. Půjde o drobnou formulační úpravu povinného údaje
přílohy
v účetní závěrce. Stávající text „informace o výši splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a ... závazků zdravotního pojištění a o výši evidovaných daňových nedoplatků ...“ s ohledem na jedno inkasní místo - finanční úřad - nahradí „
informace o nedoplatcích evidovaných v evidenci daní u orgánů Finanční správy ČR a orgánů Celní správy ČR“.
 
Změny 1. části zákona
 
Obecná ustanovení
V úvodní části zákon vymezuje, na koho se vztahuje, co je předmětem účetnictví a od jakého do jakého okamžiku je nutno účtovat. Dále je definováno účetní období, možnosti jeho změny a stanoveny hlavní účetní zásady.
Nejvýznamnější novinkou je
rozšíření typů úče