Daňové úlevy v souvislosti s epidemií koronaviru

Vydáno: 19 minut čtení

Shrnutí se většinou dělá na závěr článků, my však učiníme opak. Shrneme-li charakter daňových úlev v souvislosti s epidemií koronaviru, vychází nám jako hlavní smyl těchto úprav pomoc osobám zasaženým touto epidemií (a to ať se jedná o fyzické osoby podnikající nebo nepodnikající nebo o právnické osoby) s cílem co nejvíce zabránit útlumu podnikání nebo i úpadku firem. Jak a zda se to podaří, hodnotit pochopitelně nebudeme, to ukáže jistě čas; v následujícím textu pouze na tyto úlevy upozorníme.

Daňové úlevy v souvislosti s epidemií koronaviru
RNDr.
Ivan
Brychta
 
Způsob přijímání úlev
Výjimečná situace si žádá výjimečná řešení, a proto je většina daňových úlev stanovena:
standardní cestou, tj.
novelou příslušných zákonů
nebo
přijímáním zákonů nových
, speciálních, anebo
rozhodnutími
ministryně financí
o hromadném prominutí daně nebo příslušenství daně
, které umožňuje § 260 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu (dále jen ).
Jelikož je možné (i v důsledku nouzového stavu) přijímat nové zákony nebo novely stávajících předpisů v tzv. zkrácením jednání ve stavu legislativní nouze, a protože rozhodnutí ministryně financí jsou účinné již zveřejněním ve Finančním zpravodaji, jsou úlevy zaváděny poměrně rychle.
Rychlost tohoto procesu má ale i své nevýhody, protože se může klidně stát, že v okamžiku, kdy budete tento text číst, bude schváleno či přijato něco dalšího, nového, anebo se původní podmínky nějak zmodifikují. S tím je třeba počítat a pokud budou nějaké další změny, budeme o nich informovat v dalších číslech časopisu.
 
Daňové úlevy v souvislosti s rozhodnutím ministryně financí
Jako první probereme daňové úlevy na základě rozhodnutí ministryně financí. Jak už bylo řečeno, všechna rozhodnutí jsou účinná zveřejněním ve Finančním zpravodaji (dále jen „FZ“). Ten je v současné době publikován již pouze v elektronické podobě, dostupné zcela volně na webových stránkách MF https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj. V dalším komentované úlevy byly publikovány konkrétně:
ve FZ č. 4, publikovaném 16. 3. 2020,
ve FZ č. 5, publikovaném 24. 3. 2020,
ve FZ č. 6, publikovaném 31. 3. 2020 a
ve FZ č. 7, publikovaném 15. 3. 2020.
 
Prominutí sankcí v souvislosti s přiznáním za rok 2019
Epidemie koronaviru vrcholila p