Zdravotní pojištění a dlužníci jako důsledek pandemie

Vydáno: 15 minut čtení

Průvodním jevem současné složité ekonomické situace je nárůst dlužníků i ve zdravotním pojištění. Zaměstnavatelé ztrácejí zakázky, jsou nuceni omezovat výrobu a poklesl zájem o poskytované služby. Podobné projevy registrujeme i u podnikatelské sféry, kdy podnikatelé platí pojistné jednak sami jako osoby samostatně výdělečně činné a jednak za své zaměstnance, pokud je mají. Speciální skupinu plátců (a taktéž i možných dlužníků) pak představují osoby bez zdanitelných příjmů.

Zdravotní pojištění a dlužníci jako důsledek pandemie
Ing.
Antonín
Daněk
 
Které subjekty jsou povinny platit pojistné na zdravotní pojištění?
Pomineme-li stát, hradící zdravotním pojišťovnám měsíčně pojistné za tzv. „státní pojištěnce“, jsou skupinami plátců:
a)
hromadní plátci pojistného, tedy zaměstnavatelé (za sebe a za své zaměstnance)
b)
samoplátci, mezi které řadíme:
osoby samostatně výdělečně činné
osoby bez zdanitelných příjmů
Tito plátci jsou – mimo výjimek, aktuálně daných zákonem č. 134/2020 Sb. – povinni hradit pojistné (OSVČ zálohy na pojistné) pravidelně každý měsíc.
Zaměstnavatelé
platí pojistné za zaměstnance nejpozději do 20. dne následujícího kalendářního měsíce na účet určený pro hromadné platby pojistného. Pojistné činí 13,5 % z vyměřovacího základu zaměstnance, případně i s potřebou dodržet minimální vyměřovací základ nebo jeho poměrnou část (§ 3 odst. 4–10 zákona č. 592/1992 Sb.).
Osoby samostatně výdělečně činné
jako jediná ze skupin plátců platí pojistné formou záloh (je-li to zákonnou povinností) a případného doplatku pojistného po podání Přehledu. Zál