Daňový balíček 2019

Vydáno: 35 minut čtení

K 1. 4. 2019 nabyl (až na výjimky) účinnosti již delší dobu očekávaný daňový balíček 2019 (zákon č. 80/2019 Sb. , kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony – dále jen „daňový balíček“). Jedná se o poměrně rozsáhlý zákon, s jehož detaily se praxe bude nepochybně seznamovat ještě dlouhou dobu. Účelem tohoto článku je seznámit čtenáře s daňovým balíčkem alespoň rámcově a nasměrovat je k hlubšímu studiu změn, které se jich týkají. Podrobněji se článek věnuje především těm změnám, které je nutné uplatnit již v průběhu letošního roku.

Daňový balíček 2019
Ing.
Pavel
Běhounek,
daňový poradce, www.behounek.eu
 
Obsah daňového balíčku
Daňový balíček 2019 je souborem novelizací těchto předpisů:
Tento článek věnuje největší pozornost změnám v zákoně o daních z příjmů a v zákoně o DPH. Možná však největší změnou je
doplnění tzv. protizneužívacího pravidla do § 8 daňového řádu
, podle kterého se nově nepřihlíží k právnímu jednání a jiným skutečnostem rozhodným pro správu daní, jejichž převažujícím účelem je získání daňové výhody v rozporu se smyslem a účelem daňového právního předpisu. Pokud by tedy podle doplněného § 92 daňového řádu správce daně v konkrétním případě prokázal, že daný postup je sice v souladu s literou zákona, avšak v rozporu se smyslem a účelem příslušné právní úpravy, tak by oprávněně vyměřil daň podle smyslu a účelu zákonné úpravy a nikoli podle jejího textu.
Změny
zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní
se týkají především poskytování informací pro účely jejich následné mezinárodní výměny mezi daňovými orgány na základě mnohostranných dohod příslušných orgánů o automatické výměně
informací o finančních účtech
(tzv. MCAA k CRS) a automatické výměně
zpráv podle zemí
(tzv. MCAA k CbCR) uzavřených na základě Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech č. 2/2014 Sb. m. s. (tzv.
Štrasburská úmluva
) a směrnice Rady 2011/16/EU, o správní spolupráci v oblasti daní (tzv.
směrnice DAC
– directive on administrative cooperation).
Novelou
zákona o Finanční správě ČR
došlo např. k přesunu příslušnosti správce daně pro daň z hazardních her na Specializovaný finanční úřad (týká se pouze místní příslušnosti ve věci daně z hazardních her), dále je např. řešena otázka vztahu služebního průkazu podle § 16 zákona o Finanční správě a služebního průkazu podle § 154 zákona o státní službě (č. 234/2014 Sb.).
Vzhledem ke standardní délce zdaňovacího období, které je u fyzických osob dáno kalendářním rokem a u právnických osob kalendářním nebo hospodářským rokem, je u daní z příjmů vždy problémem, pokud je novela