Elektronická evidence tržeb a účetnictví

Vydáno: 23 minut čtení

Dne 1. 12. 2016 vstoupil v účinnost zákon č. 112/2016 Sb. , o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoET“), který poměrně významně ovlivnil podnikatelské prostředí v České republice. Zákon o evidenci tržeb byl vzápětí doplněn zákonem č. 113/2016 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb. Tento doprovodný zákon přinesl související změny v zákoně č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), zákoně č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH “), a v zákoně č. 634/2004 Sb. , o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Následující příspěvek přináší nejen základní pojmy a fungování systému elektronické evidence tržeb, ale i jeho promítnutí do účetní evidence, evidence pro účely DPH a evidence tržeb.

Elektronická evidence tržeb a účetnictví
Ing.
Pavlína
Orlová
Zákon o evidenci tržeb již od okamžiku svého zrodu vykazoval spoustu nedostatků a nepřesností, které však z politických důvodů nebylo možné narovnat standardním legislativním procesem. Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“) na tuto situaci reagovalo vydáním Metodického pokynu k aplikaci zákona o evidenci tržeb vydaný pod čj. 119930/16/7100-10114109736 (dále jen „Metodický pokyn k EET“), který byl naposledy aktualizován dne 16. 5. 2017.1)
Systém elektronické evidence tržeb (dále jen „EET“) se do praxe implementuje ve čtyřech fázích podle předmětů činností, přičemž dvě fáze již máme víceméně úspěšně za sebou. Pro rozfázování etap EET byla použita klasifikace CZ-NACE, tj. klasifikace ekonomických činností:2)
Etapa
Datum
Předmět činnosti
I.
Od 1. 12. 2016
– NACE 55 – Ubytování (většinou krátkodobé ubytování, hotely, kempy, penziony, tábořiště, ubytovny…)
– NACE 56 – Stravování a pohostinství,
jde-li o stravovací služby
(podnikatelé, kteří nabízejí jídla a nápoje k okamžité konzumaci na místě, tj. restaurace, hospody, kavárny, kantýny…)
II.
Od 1. 3. 2017
- NACE 45.1 – Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů
– >NACE 45.3 – Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů
– NACE 45.4 – Např. obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství
– NACE 46 – Velkoobchod, kromě motorových vozidel
– NACE 47 – Maloobchod, kromě motorových vozidel (včetně stánkového prodeje, prodeje na tržištích…)
III.
Od 1. 3. 2018
Ostatní činnosti, které nejsou v 1., 2. nebo 4. fázi
– tj. zahrnuje všechny ostatní NACE neuvedené v jiných fázích, například se jedná o:
– NACE 56 – Stravování a pohostinství,
jde-li o tržby z dodání zboží
(tržby, které nejsou stravovací službou, tj. zmrzlina v kornoutu, popkorn v krabici, párek v rohlíku…)
– NACE 45.20 – Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů (autoservisy)
– >NACE 49.32 – Taxislužba
– NACE 49.10 – Železniční osobní doprava meziměstská
– NACE 49.41 – Silniční nákladní doprava
– NACE 10.7, 10.1,… – Podnikatele ve výrobě (pekaři, cukráři, řezníci…)
– NACE 86, 69.1, 75.0,… – Svobodná povolání (lékaři, právníci, veterináři, daňoví poradci …)
IV.
Od 1. 6. 2018
Vybraná řemesla a výrobní činnosti:
– NACE 13 – Výroba textilií
– >NACE 14 – Výroba oděvů
– NACE 15 – Výroba usní a souvisejících výrobků
– NACE 16 – Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
– NACE 17 – Výroba papíru a výrobků z papíru
– NACE