Novinky v legislativě

Vydáno: 5 minut čtení

Související dokumenty

Zákony

582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
586/1992 Sb. o daních z příjmů
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
280/2009 Sb. daňový řád
164/2013 Sb. o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí
133/2020 Sb. o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
137/2020 Sb. o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
159/2020 Sb. o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
255/2020 Sb. o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů
262/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
263/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu