Mgr. Ondřej Dráb

V březnovém přehledu přinášíme sdělení k několika mezinárodním smlouvám o sociálním zabezpečení mezi Českem a jinými zeměmi a také kontroverzní novelu zákona o důchodovém pojištění týkající se valorizace důchodů. Najdete tu i seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti, informaci o zařazení Ruska mezi nespolupracující jurisdikce, informace k povinnosti OSVČ podat daňové přiznání elektronicky nebo například přehled některých činností a odpovědi na dotazy týkající se daně z neočekávaných zisků.
Vydáno: 23. 03. 2023
Minulý měsíc nedošlo k novelizaci daňových nebo souvisejících zákonů, ale vyšlo několik informací na webu Finanční správy - k odvodu z nadměrných příjmů, k tiskopisům 2022 i 2023 a k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb. Evropská unie také vydala novelizace dvou prováděcích nařízení týkajících se spotřebních daní.
Vydáno: 22. 02. 2023
V uplynulém měsíci byla přijata novela zákona o důchodovém pojištění a dalších souvisejících zákonů, byla zvýšena minimální mzda, zrušen zákon o EET, vyšly sazby cestovních náhrad a také byl nahrazen pokyn GFŘ-D-22 novým pokynem GFŘ-D-59. Vyšlo i několik informací Finanční správy a nová EU legislativa.
Vydáno: 25. 01. 2023
Přečtěte si pravidelný souhrn legislativních novinek ze závěru loňského roku - nechybí daňový balíček 2023, vyhláška se zahraničním stravným, ale i další novelizované předpisy, včetně praktických informací Finanční správy k daňovým změnám.
Vydáno: 02. 01. 2023
V uplynulém měsíci vyšla především dvě sdělení týkající se výpočtu nemocenského pojištění od roku 2023, dále novela prováděcí vyhlášky k zákonu o spotřebních daních, informace finanční správy o možnostech vrácení přeplatku na silniční dani a také upozornění na informační povinnost pro klienty Equa bank.
Vydáno: 25. 11. 2022
V nejnovějším přehledu aktuální legislativy informujeme o novele zákona o spotřebních daních, stanovení výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, zvýšení příplatků k důchodům, úpravě formulářů pro vybrané daně, smlouvě s Jihoafrickou republikou o zamezení dvojího zdanění, novelizacích unijních předpisů a také přinášíme několik informací Finanční správy.
Vydáno: 31. 10. 2022
  • Článek
Novinky v legislativě 1. Informace ke zvýšení limitu pro osvobození od daně z příjmů ze závislé činnosti pro peněžitý příspěvek na stravování (stravenkový paušál) od 20. 8. 2022 Dotčené...
Vydáno: 27. 09. 2022
V nejnovějším přehledu aktuální legislativy informujeme o novelizaci zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, zákona o daních z příjmů, prováděcí vyhlášky k zákonu o důchodovém pojištění a vyhlášky k zákonu o účetnictví, dále o vydání sdělení o výpovědi smlouvy o zdanění příjmů z úspor, informace ke stravenkovému paušálu, k definici tzv. nízkoemisních vozidel a k daňovému režimu mimořádného příspěvku na dítě. Předplatitelům nabízíme také komentovaný výběr nové daňové judikatury.
Vydáno: 25. 09. 2022
Přinášíme vám pravidelný souhrnný měsíční přehled o nové legislativě: novela vyhlášky o změně sazeb cestovních náhrad, nová smlouva o zamezení dvojího zdanění se San Marinem, pokyn GFŘ-D-56, informace k použití režimu přenesení daňové povinnosti a také vybrané odpovědi Finanční správy k předávání účetní závěrky do sbírky listin prostřednictvím správce daně.
Vydáno: 29. 08. 2022
Přinášíme vám pravidelný souhrnný měsíční přehled o nové legislativě: novela vyhlášky k vracení spotřební daně, novely pojistných zákonů, rozhodnutí o prominutí DPH, ale také několik informací a upozornění Finanční správy.
Vydáno: 15. 08. 2022
  • Článek
Novinky v legislativě 1. Novela zákona o spotřebních daních Dotčené předpisy: zákon o spotřebních daních (č. 353/2003 Sb.) Přechodné snížení daně z minerálních olejů. Účinnost: od 1. 6. 2022...
Vydáno: 28. 06. 2022
Přinášíme vám pravidelný souhrnný měsíční přehled o nové legislativě: novelizace zákona o daních z příjmů, zákona o spotřebních daních a zákona o dani silniční, nařízení o zvýšení důchodů, nová sdělení k daňovým smlouvám ve Finančním zpravodaji a také změny v předpisech EU.
Vydáno: 23. 06. 2022
  • Článek
Novinky v legislativě 1. Informace GFŘ k daňovému posouzení transakcí s kryptoměnami (např. bitcoin) Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) a zákon o daních...
Vydáno: 31. 05. 2022
Přinášíme vám pravidelný souhrnný měsíční přehled o nové legislativě: novely daňových zákonů a vyhlášek, novela vyhlášky k cestovním náhradám, pokyn č. GFŘ-D-57 a upozornění Finanční správy.
Vydáno: 25. 05. 2022
  • Článek
Novinky v legislativě 1. Informace pro klienty Sberbank CZ Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.) Informace Finanční správy České republiky o ukončení plateb na účty vedené u Sberbank...
Vydáno: 26. 04. 2022
Přinášíme vám pravidelný souhrnný měsíční přehled o nové legislativě: sdělení o výpovědích mezinárodních smluv, informace ke zdanění kryptoměn, upozornění na spolupráci s ukrajinskou daňovou správou, informace o vytvoření aplikace pro podávání žádostí o prominutí sankčních úroků na DPH a také dvě novely EU směrnic, mj. i šesté směrnice v oblasti uplatňování daně ve výjimečných situacích. 
Vydáno: 25. 04. 2022
Přinášíme vám pravidelný souhrnný měsíční přehled o nových předpisech - například nařízení o zvýšení důchodů, rozhodnutí o prominutí úroku z prodlení DPH a záloh na silniční daň, informace MF k daňovým úlevám pro pomoc Ukrajině nebo k nejčastějším chybám v přiznání k DPFO. Upozorňujeme také na dvě novely nařízení EU.
Vydáno: 25. 03. 2022
Přinášíme vám pravidelný souhrnný měsíční přehled o nově vydaných informacích Finanční správy - týkají se především podávání daňových přiznání, ale i DPH a účetnictví.
Vydáno: 27. 02. 2022
  • Článek
Novinky v legislativě 1. Informace pro plátce daně ze závislé činnosti k postupu při vyplňování přílohy č. 1 – Počet zaměstnanců ke dni 1. 12. 2021 Dotčené předpisy: zákon...
Vydáno: 22. 02. 2022
  • Článek
Novinky v legislativě 1. Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky o formulářových podáních při správě daní Dotčené předpisy: vyhláška o formulářových podáních pro daň silniční (č. 454/2020 Sb.), vyhláška...
Vydáno: 25. 01. 2022